Illustration CÉIM 1: Cúnant na Méaraí a shíniú

CÉIM 1: Síniú de Chúnant na Méaraí

Bí páirteach i dtionscnamh mór polaitiúil

Nuair a shíníonn tú, ní hamháin go ndéanann tú ráiteas poiblí, ach geallann tú go ndéanfaidh do chuid chun cuspóirí an Aontais Eorpaigh maidir leis an aeráid agus fuinneamh a ghnóthú. Trí Chúnant na Méaraí, glacann tú páirt i gcomhphobal d’údaráis phoiblí a bhfuil an tiomantas agus an uaillmhian chéanna acu. Beidh deis agat do thaithí a chomhroinnt le húdaráis phoiblí, ar leibhéal réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, agus leas a bhaint as samplaí inspioráideacha. Sa rannán seo, tugtar eolas, leideanna agus céimeanna praiticiúla chun an sprioc atá againn go léir maidir le maolú agus oiriúnú don athrú aeráide a ghnóthú.

Ceisteanna?

Gealltanas uaillmhianach

Déanann gach sínitheoir Chúnant na Méaraí gealltanas saorálach chun níos mó a dhéanamh ná mar atá leagtha síos i spriocanna an AE ó thaobh astuithe CO2 a laghdú agus athléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide.

D’fhonn na spriocanna sin a bhaint amach, geallann na húdaráis phoiblí:

  1. Na nithe seo a leanas a ullmhú:
    • Fardal astuithe bunlíne agus
    • Measúnú Riosca agus Leochaileachta maidir leis an Athrú Aeráide
  2. Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a chur isteach laistigh de dhá bhliain tar éis an dáta a ghlactar cinneadh na comhairle áitiúla
  3. Dul chun cinn a thuairisciú gach dá bhliain tar éis an Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a chur isteach.

Ní mór bearta agus tionscadail nithiúla a dhéanamh de ghealltanas foirmiúil polaitiúil na sínitheoirí. Mar shínitheoir, glacann tú leis go ndéanfaidh an tAirmheán Comhpháirteach Taighde faireachán ort maidir le cur chun feidhme an SECAP. I gcás neamhchomhlíonadh, glacann tú leis go gcuirfear deireadh le rannpháirtíocht an údaráis áitiúil i gCúnant na Méaraí.

Féach na treoirphrionsabail agus na céimeanna nach mór do gach sínitheoir an Chúnaint a leanúint agus an SECAP á ullmhú acu. Baineann na treoirphrionsabail seo leis na gealltanais a dhéantar nuair a shínítear an Cúnant, agus is mór an cuidiú iad chun rath an Chúnaint a chinntiú.

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don Phlean Gníomhaíochta agus Céim 1. den Uirlis um Thacaíocht d’Oiriúnú Uirbeach.

Ceisteanna?

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil