Illustration Som lokal myndighed

Putování myndigheder afgørende spiller en rolle i forhold til at begrænse - og tilpasning til - klimaforandringerne. Deltagelse i borgmesterpagten støtter dem i denne bestræbelse ved at give dem anerkendelse og stille ressourcer og netværksmuligheder til rådighed i nødvendigt omfang for at føre deres energi- og klimaforpligtelser endnu videre.

Hvem kan deltage?

Borgmesterpagten for klima og energi er åben for alle lokale myndigheder med demokratisk valgte repræsentanter uanset størrelse og uanset status for implementering af disses energi- og klimapolitikker.

Små og mellemstore nabokommuner/myndigheder kan også, hvis særlige forhold gør sig gældende, beslutte at være med som en gruppe af underskrivere og indgive en fælles handlingsplan for energi og klima, og enten forpligte sig individuelt (mulighed 1) eller kollektivt (mulighed 2) til målet om 40% CO2 reduktion og om en forbedret modstandskraft mod klimaforandringer – flere oplysninger på borgmesterpagtens hjemmeside under FAQ.

Hvordan kommer man med?

For at komme med i den konstant voksende bevægelse skal lokale myndigheder gøre følgende:

 • Præsentere borgmesterpagten for klima og energi for kommunalbestyrelsen,
 • Så snart kommunalbestyrelsen har taget en officiel beslutning, skal bogmesteren – eller en tilsvarende repræsentant for kommunalbestyrelsen – have mandat til at underskrive borgmesterpagtens tilslutningsformular,
 • Efter underskrivelse skal oplysningerne udfyldes online og den korrekt underskrevne tilslutningsformular skal uploades,
 • Vær opmærksom på de næste trin, som beskrives i en bekræftende e-mail, som sendes til den lokale myndighed.

Hvornår kan man komme med?

Lokale myndigheder kan underskrive borgmesterpagten når som helst.

Hvorfor bør man deltage?

 1. Underskrivere af borgmesterpagten har mange forskellige grunde til at være med i bevægelsen, bl.a.:
 2. Den lokale myndigheds handlingsplan for klima og energi får stor anerkendelse og synlighed
 3. Mulighed for at bidrage til udformning af EU’s klima- og energipolitik
 4. Troværdige forpligtelser på baggrund af vurderinger af fremskridt og implementering
 5. Bedre muligheder for finansiering af deres lokale klima- og energiprojekter
 6. Innovativt netværksarbejde, erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning gennem regelmæssige begivenheder, tvillingesamarbejder, webinarer eller online diskussioner
 7. Praktisk assistance (helpdesk), vejledningsmateriale og værktøjer
 8. Hurtig adgang til værdifuld viden og inspirerende eksempler
 9. Understøttet selv-elvaluering og kollegial udveksling gennem fælles implementerings og rapporterings skabelon
 10. Fleksibel referenceramme for tiltag, som kan tilpasses de lokale behov
 11. Forbedret samarbejde med og støtte fra nationale og regionale myndigheder
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura