Illustration 1 ŽINGSNIS: Merų pakto signataras

Dalyvaukite tvirtoje politinėje iniciatyvoje

Jūsų parašas, tai ne vien viešas pareiškimas: jūs įsipareigojate prisidėti siekiant Europos Sąjungos energetikos ir klimato tikslų. Pasirašę Merų paktą galėsite dalyvauti vienodus siekius ir tikslus turinčių vietos valdžios institucijų bendruomenėje. Galite dalytis savo patirtimi su kitomis vietos valdžios institucijomis, rajoniniame, valstybiniame arba tarptautiniame lygmenyje ir sekti įkvepiančiais pavyzdžiais. Šiame skyriuje jums pateikiama informacija, idėjos ir praktiniai dalykai, kaip siekti bendro klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos tikslo.

Klausimai?

Ambicingas įsipareigojimas

Visi merų pakto signatarai prisiima savanorišką įsipareigojimą prisidėti siekiant ES tikslų mažinti CO2 emisiją ir didinti atsparumą klimato kaitai.

Idant būtų įgyvendinti minėti tikslai, vietos valdžios institucijos įsipareigoja:

  1. parengti
    • bazinę emisijos inventorizaciją ir
    • klimato kaitos rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimą
  2. per du metus nuo anksčiau nurodytos savivaldybės tarybos sprendimo datos pateikti tvarios energijos ir klimato veiksmų planus
  3. kas antrus metus, po tvarios energijos ir klimato veiksmų plano pateikimo, pristatyti eigos ataskaitą.

Oficialus politinis signatarų įsipareigojimas turi būti verčiamas priemonėmis ir projektais. Jūs, kaip signataras, sutinkate atsiskaityti ir, kad jus stebėtų Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, kaip įgyvendinate Tvarios energetikos ir klimato politikos veiksmų planą (TEKVP). Jūs taip pat sutinkate nutraukti savo savivaldybės dalyvavimą merų pakte, iškilus nesuderinamiems aspektams.

Peržiūrėkite pagrindinius principus ir žingsnius, į kuriuos įgyvendindami savo TEKVP būtinai turi atsižvelgti visi pakto signatarai. Šie principai yra susiję su pasirašant paktą prisiimamais įsipareigojimais ir yra svarbiausi sėkmės veiksniai.

Papildoma informacija: Gairės veiksmų planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 1 žingsnis..

Klausimai?

Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija