Illustration KORAK 1: Podpis Konvencije županov

Sodelujte v močni politični pobudi

S svojim podpisom boste naredili več kot zgolj podali javno izjavo: prispevali boste k doseganju energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije. V okviru Konvencije županov boste sodelovali v skupnosti, ki združuje lokalne oblasti z enakimi prizadevanji in cilji. Izkušnje s svojega območja lahko delite z drugimi lokalnimi oblastmi na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni in dobite koristi od drugih navdušujočih primerov. Na tej strani boste našli informacije, zamisli in konkretne korake za doseganje našega skupnega cilja blaženja lokalnih podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Vprašanja?

Visoko zastavljena zaveza

Vsi podpisniki Konvencije županov se prostovoljno zavežejo, da bodo presegli cilje EU glede zmanjšanja emisij CO2 in povečali prilagajanje podnebnim spremembam.

Za doseganje teh ciljev se lokalne oblasti zavežejo, da bodo:

  1. Pripravile
    • osnovno evidenco emisij in
    • oceno podnebnega tveganja in ranljivosti
  2. predložile akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje v dveh letih po dnevu, ko ga je odobril občinski svet
  3. redno poročale o napredku vsaki dve leti po predložitvi svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje.

Formalna politična zaveza podpisnikov se mora pretvoriti v konkretne ukrepe in projekte. Kot podpisnik se strinjate, da boste poročali o napredku in da bo izvajanje vašega SECAP-a spremljal Skupni raziskovalni center Evropske komisije. Strinjate se tudi s prekinitvijo sodelovanja z vašo lokalno oblastjo v Konvenciji županov v primeru neskladnosti.

Prosimo vas, da si ogledate ključna načela in korake, ki jih morajo upoštevati vsi podpisniki Konvencije pri pripravi svojih SECAP-ov. Ta načela so povezana z zavezami, ki jih sprejmete s podpisom Konvencije in pomenijo temeljne sestavine za uspeh.

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 1 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Vprašanja?

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo