Illustration Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, dat door commissaris Miguel Arias Cañete wordt aangekondigd als het "grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld", brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken.

Nieuwe ondertekenaars zeggen nu toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

PDF - 670.1 kB
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Nieuw kader voor 2030 en integratie van aanpassing

In de zomer van 2015 hebben de Europese Commissie en het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant, hierbij aangespoord door commissaris Miguel Arias Cañete, een raadpleging gestart met de steun van het Europees Comité van de Regio’s om standpunten van belanghebbenden over de toekomst van het Burgemeestersconvenant te verzamelen. De respons was unaniem: 97% vroeg om een nieuw streefdoel na 2020 en 80% vroeg om een streefdoel op de langere termijn. De meerderheid onderschreef ook de 2030-doelstellingen voor ten minste 40% minder uitstoot van CO2/broeikasgassen en steunde de integratie van de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering in een gemeenschappelijk kader.

Het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie werd op 15 oktober 2015 door de Europese Commissie tijdens een ceremonie in het Europees Parlement in Brussel geïntroduceerd. De drie pijlers van het versterkte Convenant – mitigatie, aanpassing en veilige, duurzame en betaalbare energie – werden op symbolische wijze onderschreven.

Visie van de ondertekenaars

De ondertekenaars onderschrijven een gemeenschappelijke visie voor 2050: het versneld koolstofvrij maken van hun grondgebieden, het versterken van hun capaciteit voor aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en ervoor zorgen dat hun burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

Verbintenissen van de ondertekenaars

Steden die het Convenant ondertekenen beloven maatregelen te nemen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het EU-streefdoel van 40% vermindering van broeikasgassen tegen 2030 alsook een gezamenlijke aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

Teneinde hun politieke verbintenis om te zetten in praktische maatregelen en projecten, moeten ondertekenaars van het Convenant met name een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies en een beoordeling van de risico’s van en kwetsbaarheid voor klimaatverandering opstellen. Zij verbinden zich ertoe om, binnen twee jaar na de datum van het gemeentebesluit, een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) in te dienen waarin de belangrijkste door hen geplande acties worden geschetst. De aanpassingsstrategie dient onderdeel uit te maken van het SECAP en/of te worden ontwikkeld en geïntegreerd in een of meer afzonderlijke planningsdocumenten – ondertekenaars wordt hierin de vrije keuze gelaten. Deze ferme politieke verbintenis markeert het begin van een langdurig proces met steden die ernaar streven om elke twee jaar verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang van de tenuitvoerlegging.

Terugblik: De oorsprong van de Convenant- en "Mayors Adapt"-initiatieven

Na de goedkeuring van het klimaat- en energiepakket van de EU voor 2020 in 2008 introduceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de door lokale autoriteiten geleverde inspanningen op het gebied van de tenuitvoerlegging van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen.

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering.

In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden overgenomen.

Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer