Illustration Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā

Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā, kuru komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete) pasludināja par „pasaulē lielāko pilsētu klimata un enerģētikas iniciatīvu”, apvieno tūkstošiem vietējo un reģionālo pašvaldību, kas brīvprātīgi savā teritorijā apņēmušās īstenot ES klimata un enerģētikas politikas mērķus.

Jaunie parakstītāji jau tagad apņēmušies sasniegt CO2 emisiju samazinājumu par 40% līdz 2030. gadam un pielāgot integrēto pieeju ar klimatiskajām sekām saistīto jautājumu risināšanā un klimatisko pārmaiņu pielāgošanā.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Jaunie pamatprincipi un pielāgošanās pasākumu integrēšana 2030. gadam

2015. gada vasarā pēc komisāra Migela Ariasa Kanjetes pamudinājuma Eiropas Komisija un Pilsētu mēru pakta birojs ar Eiropas Reģionu komitejas atbalstu uzsāka konsultāciju procesu ar mērķi apkopot ieinteresēto pušu viedokļus Pilsētu mēru pakta nākotnes kontekstā. Un atbilde bija vienprātīga — 97% aicināja līdz 2020. gadam uzstādīt jaunu mērķi, savukārt 80% aicināja noteikt mērķi ilgākā termiņā. Tāpat vairākums apstiprināja mērķus, kas paredz līdz 2030. gadam sasniegt vismaz 40% CO2/SEG samazinājumu, kā arī atbalstīja kopīgu seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumu klimatiskajām pārmaiņām integrēšanu.

2015. gada 15. oktobrī svinīgā ceremonijā Eiropas Parlamentā Briselē Eiropas Komisija ieviesa jaunu integrēto Pilsētu mēru paktu klimata un enerģētikas jomā. Ceremonijas laikā simboliski tika apstiprināti nu jau pastiprinātā Pakta trīs aspekti — klimatisko pārmaiņu seku mazināšana, pielāgošanās, kā arī drošas un ilgtspējīgas enerģijas pieejamība par samērīgām cenām.

Parakstītāju vīzija

Parakstītāji ir vienojušies par kopīgu vīziju 2050. gadam: paātrināt savās teritorijās dekarbonizācijas pasākumus, stiprinot savas spējas pielāgoties nenovēršamo klimatisko pārmaiņu ietekmei, kā arī nodrošinot saviem pilsoņiem drošu un ilgtspējīgu enerģijas pieejamību par samērīgām cenām.

Parakstītāju saistības

Pilsētas, kas parakstījušas šo Paktu, ir apņēmušās rīkoties, lai īstenotu mērķi līdz 2030. gadam sasniegt vismaz 40% siltumnīcefekta gāzu samazinājumu ES un pielāgot vienotu pieeju klimatisko pārmaiņu seku mazināšanas jautājumu risināšanā un pielāgošanos tām.

Lai realizētu savu politisko apņemšanos praktiskos pasākumos un projektos, Pakta parakstītājiem ir īpaši jāsagatavo bāzes emisiju uzskaite, kā arī risku un neaizsargātības novērtējums klimatisko pārmaiņu kontekstā. Tāpat tiem divu gadu laikā no vietējās domes lēmuma pieņemšanas dienas ir jāiesniedz Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns (IEKRP), nosakot galvenos pasākumus, ko tie plāno uzņemties. Pielāgošanas stratēģijai ir jābūt IEKRP daļai un/vai jābūt izstrādātai un iekļautai atsevišķā(-os) plānošanas dokumentā(-os), turklāt parakstītāji var izvēlēties formātu. Šī drosmīgā politiskā apņemšanās iezīmē ilgtermiņa procesa sākumu pilsētām, kas apņēmušās ik pēc diviem gadiem ziņot par plāna īstenošanas gaitu.

Atskats — Pakta un iniciatīvas „Mayors Adapt” pirmsākumi

2008. gadā, kad tika pieņemta ES Klimata un enerģētikas tiesību aktu pakete laikaposmam līdz 2020. gadam, Eiropas Komisija ieviesa Pilsētas mēru paktu, lai apstiprinātu un atbalstītu pašvaldību pūliņus ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā.

Pilsētu mēru pakts ir unikāla augšupēja kustība, kurai izdevies iesaistīt lielu skaitu vietējo un reģionālo pašvaldību rīcības plānu izstrādē un ieguldījumu novirzīšanā klimatisko pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem.

2014. gadā, balstoties uz panākumiem Pilsētas mēru pakta ietvaros, tika izveidota jauna iniciatīva — „Mayors Adapt”, paļaujoties uz to pašu pārvaldības modeli, aicinot pilsētas apņemties politiskās saistības un rīkoties, lai paredzētu un sagatavotos neizbēgamajai klimatisko pārmaiņu ietekmei. 2015. gada beigās iniciatīvas tika apvienotas vienā jaunā integrētā Pilsētas mēru paktā enerģētikas un klimata jomā, pielāgojot ES noteiktos mērķus 2030. gadam un integrēto pieeju klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās jomā.

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija