Pokud vám tento bulletin nejde přečíst,přečtěte si jej prosím online
Bulletin Paktu starostů a primátorů
  Čtvrtletní bulletin Paktu Porady i pomoc  
       
 
Zveřejnění nových šablon: podpora vytyčených cílů měst spojených s klimatem a energetikou prostřednictvím vylepšeného systému sledování pokroku
Akční plány pro udržitelnou energii (SEAP) jsou těžištěm závazku měst spjatého s iniciativou Paktu starostů a primátorů. Jedná se o dokumenty, na něž se signatáři Paktu spoléhají, pokud jde o cíl snížení emisí CO2, jehož průměrná úroveň činí podle první várky plánů analyzovaných Společným výzkumným centrem Evropské komise 29 % ! Kancelář Paktu starostů a primátorů a Společné výzkumné centrum si uvědomují zcela zásadní význam SEAP i omezení zúčastněných měst a v posledních měsících usilují o zdokonalení a podporu rámce podávání (...) Další informace
 
       
  Akce a webináře
Sledujte nás:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  Výlucnou odpovednost za obsah tohoto bulletinu nese Úrad Paktu starostu a primátoru a nemusí vždy odrážet názor Evropské unie. Evropská komise nenese žádnou odpovednost za jakékoli používání informací uvedených v tomto bulletinu. Pakt starostu a primátoru byl založen díky financní podpore Evropské komise a sestává z peti sdružení evropských orgánu místní samosprávy: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, a Fedarene.

Prihlaste se k odberu / odhlaste se z odberu tohoto bulletinu.
European Union  
 
Covenant of Mayors