Illustration STEG 1: Undertecknande av Borgmästaravtalet

Delta i ett starkt politiskt initiativ

Ditt undertecknande av avtalet är ett offentligt ställningstagande: du förbinder dig att bidra till att Europeiska unionens energi- och klimatmål uppnås. Via borgmästaravtalet deltar du i en gemenskap som förenar lokala myndigheter som hyser samma engagemang och har samma målsättningar. Ni kan utbyta erfarenheter med andra lokala myndigheter på regional, nationell och internationell och dra nytta av få inspiration av andras exempel. Det här avsnittet ger er information, idéer och konkreta steg mot vårt gemensamma mål för begränsning av och anpassning för klimatförändring på lokal nivå.

Frågor?

Ett ambitiöst åtagande

Alla avtalsparter i borgmästaravtalet gör ett frivilligt åtagande om att gå längre än EU:s mål för att minska CO2-utsläppen och öka motståndskraften mot klimatförändring.

För att nå detta mål åtar sig lokala myndigheter att:

  1. Utarbeta
    • en grundläggande utsläppsinventering och
    • en risk- och sårbarhetsanalys för klimatförändring
  2. Lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och klimat inom två år efter kommunstyrelsen beslut om ovan.
  3. Offentliggöra framstegsrapporter vartannat år efter inlämnandet av åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat.

Avtalsparternas formella politiska åtagande måste omsättas i konkreta åtgärder och projekt. I egenskap av avtalspart går ni med på att avge rapporter om och att bli övervakade av Europeiska kommissionens Gemensamma forskningscentrum när det gäller genomförandet av er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat. Ni accepterar också att er lokala myndighets medlemskap i borgmästaravtalet upphör om åtagandena inte fullgörs.

Ta en titt på de viktigaste principerna och de steg som alla avtalsparter måste ta hänsyn till när de utarbetar sin åtgärdsplan för hållbar energi och klimat. Dessa principer är kopplade till de åtaganden som ingicks när avtalet undertecknades och de är avtalets viktigaste framgångsfaktorer.

Mer information: Guide för åtgärdsplanen och Steg 1 i verktyget för urban anpassning.

Frågor?

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande