Illustration Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Komission jäsenen Miguel Arias Cañeten "maailman suurimmaksi kaupunkien ilmasto- ja energiahankkeeksi" julistama kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus yhdistää tuhansia paikallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan.

Nyt uudet allekirjoittajat lupaavat vähentää CO2-päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä omaksua kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Uusi vuoden 2030 kehys ja sopeutumistoimien integrointi

Kesällä 2015 Euroopan komissio ja kaupunginjohtajien yleiskokous (Covenant of Mayors Office) käynnistivät komission jäsenen Miguel Arias Cañeten avustamana Euroopan alueiden komitean tukeman kuulemisprosessin sidosryhmien mielipiteiden keräämiseksi kaupunginjohtajien yleiskokouksen tulevaisuudesta. Vastaus oli yksimielinen: 97 % toivoi uutta tavoitetta vuoden 2020 jälkeen, ja 80 % toivoi pidemmän aikavälin tavoitetta. Suurin osa myös hyväksyi tavoitteet vähintään 40 prosentin vähennyksestä CO2/GHG-päästöihin vuoteen 2030 mennessä ja tuki ilmastonmuutoksen lieventämisen ja siihen sopeutumisen kokonaisvaltaisuutta yhteisen organisaation puitteissa.

Euroopan komissio julkaisi uuden kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen 15. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestetyssä seremoniassa. Vahvistetun sopimuksen kolme pilaria - hillitseminen, sopeutuminen sekä varma, kestävä ja kohtuuhintainen energia - hyväksyttiin symbolisesti.

Allekirjoittajien visio

Sopimuksen allekirjoittajilla on yhteinen visio vuodesta 2050: alueidensa hiilestä irtautumisen nopeuttaminen, väistämättömän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiskykynsä vahvistaminen sekä varman, kestävän ja kohtuuhintaisen energian tarjoaminen kansalaisilleen.

Allekirjoittajien sitoumukset

Sopimuksen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat toimiin, joilla tuetaan EU:n kasvihuonekaasujen 40 prosentin vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä, sekä yhteisen lähestymistavan omaksumiseen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Jotta allekirjoittajien poliittinen sitoumus johtaisi käytännön toimiin ja hankkeisiin, niiden on erityisesti tehtävä päästötaseen peruskartoitus sekä arvioitava ilmastonmuutosriski ja riskialttius. Ne sitoutuvat toimittamaan kahden vuoden kuluessa kaupungin- tai kunnanvaltuuston päätöksestä kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP), jossa hahmotellaan niiden suunnittelemat keskeiset toimet. Sopeutumisstrategian tulisi olla osa SECAP-suunnitelmaa ja/tai se tulisi kehittää ja ottaa huomioon (a) erillisessä/erillisissä suunnitteluasiakirjassa/-asiakirjoissa - allekirjoittajat voivat valita haluamansa muodon. Tämä rohkea poliittinen sitoumus merkitsee alkua pitkäaikaiselle prosessille, jossa kaupungit sitoutuvat raportoimaan toteutuksen etenemisestä joka toinen vuosi.

Katsaus menneisyyteen: Sopimuksen ja kaupunginjohtajien sopeutumisaloitteiden alkuperä

Vuonna 2008 hyväksytyn EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin jälkeen Euroopan komissio otti käyttöön kaupunginjohtajien sopimuksen paikallisviranomaisten kestävän energiapolitiikan toteuttamiseksi tekemän työn hyväksymiseksi ja tukemiseksi.

Kaupunginjohtajien sopimus on ainutlaatuinen alhaalta ylöspäin etenevä liike, joka onnistui saamaan runsaasti paikallis- ja alueviranomaisia mukaan kehittämään toimintasuunnitelmia ja panostamaan ilmastonmuutosta lieventäviin toimiin.

Kaupunginjohtajien sopimuksen menestyksen pohjalta käynnistettiin vuonna 2014 kaupunginjohtajien sopeutumisaloite, joka perustuu samaan hallintomalliin ja pyytää kaupunkeja poliittisiin sitoumuksiin ja toimiin ilmastonmuutoksen väistämättömien vaikutusten ennakoimiseksi ja niihin valmistautumiseksi. Vuoden 2015 lopussa aloitteet yhdistettiin uudeksi yhtenäiseksi kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseksi, jossa otettiin käyttöön EU:n vuoden 2030 tavoitteet sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen.

Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat