Illustration Z perspektywy władz lokalnych

Władze lokalne odgrywają wiodącą rolę w łagodzeniu - i dostosowanie do - skutki zmian klimatycznych. Wspiera je w tych działaniach uczestnictwo w Porozumieniu między burmistrzami, zapewniając uznanie, zasoby i kontakty niezbędne do wprowadzenia zobowiązań związanych z kwestami energii i klimatu na kolejny poziom.

Kto może się zakwalifikować?

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu. Sąsiadujące małe i średnie władze lokalne mogą także w pewnych okolicznościach zadecydować o przystąpieniu do Porozumienia w charakterze grupy sygnatariuszy i złożeniu wspólnego planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu bądź to przez przyjęcie zobowiązań indywidualnych (opcja 1), bądź też zbiorowych (opcja 2) do ograniczenia emisji CO2 o 40% i zwiększenia odporności na zmiany klimatu — więcej informacji można znaleźć w części „Najczęściej zadawane pytania” w witrynie internetowej Porozumienia.

Jak przystąpić?

Aby przystąpić do tego silnie rozwijającego się ruchu, władze lokalne powinny podjąć następujące kroki:

 • Przedstawić inicjatywę Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii radzie gminy;
 • Po przyjęciu uchwały przez radę gminy, udzielić upoważnienia burmistrzowi lub równorzędnemu przedstawicielowi rady do podpisania formularza zgłoszeniowego do Porozumienia;
 • Po podpisaniu, podać informacje online i przesłać należycie podpisany formularz zgłoszeniowy;
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami zawartymi w e-mailu potwierdzającym przesłanym do władz lokalnych.

Kiedy przystąpić?

Władze lokalne mogą podpisać Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w dowolnym momencie.

Dlaczego warto przystąpić?

Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów podają wiele powodów, dla których warto do niego przystąpić:

 1. Wysokie międzynarodowe uznanie dla władz lokalnych i zwiększenie świadomości dla ich działań na rzecz klimatu i energii
 2. Możliwość przyczynienia się do zmian w unijnej polityce klimatycznej i energetycznej
 3. Wiarygodność zobowiązań dzięki analizie i kontroli postępów
 4. Lepsze możliwości finansowe dla lokalnych przedsięwzięć w dziedzinie klimatu i energii
 5. Innowacyjne sposoby nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i tworzenia możliwości poprzez standardowe wydarzenia, łączenie miast bliźniaczych, webinaria lub dyskusje online
 6. Praktyczne wsparcie (linia pomocy) oraz materiały i narzędzia pomocowe
 7. Szybki dostęp do „know-how w dziedzinie doskonałości” i inspirujące studia przypadków
 8. Wspomagane samooceny i wymiana informacji wśród uczestników poprzez wspólny szablon monitoringu i informowania
 9. Elastyczne ramy referencyjne działania, które można dostosować do lokalnych potrzeb
 10. Łatwiejsza współpraca i pomoc od władz krajowych i lokalnych.
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna