Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter July 2017  
       
 
"Az energiaszektor valóban eltökélt a tekintetben, hogy végrehajtsa a Párizsi Egyezményben foglaltakat ám abban is, hogy megvédje polgárainkat"
Interjú Miguel Aries Cañete éghajlat- és energiapolitikáért felelős biztossal
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

A Polgármesterek Szövetsége jó néhány éve igyekszik kiterjeszteni a globális jelenlétét azáltal, hogy világszerte nyit meg regionális hivatalokat. Mit gondol, milyen inspirációt meríthetnek más regionális Covenant hivatalok a Covenant EU-n belül szerzett tapasztalataiból?

2008-as megalapítása óta a Polgármesterek Szövetsége az egyik legsikeresebb európai klíma- és energiaügyi kezdeményezés, nem utolsósorban amiatt, mert a Bizottság is támogatta a létrejöttét és közvetlenül kapcsolódik az EU politikájához, de főként azért, mert városok öntötték formába városok számára egy alulról építkező folyamat eredményeként. A Polgármesterek Szövetségének EU aláírói együttesen jó úton haladnak afelé, hogy elérjék a számukra kijelölt átlagos célt, miszerint 2020-ra 27%-kal csökkentsék a CO2 kibocsátásukat. Ahogy azt korábban említettem, a Polgármesterek Szövetsége a világ legnagyobb városi klíma- és energiaügyi kezdeményezése, és rendkívül erőteljes inspirációt jelent az önkormányzatoknak világszerte.

A Polgármesterek Szövetségének e visszaesés ellen indított globális terjeszkedése még 2011-ben kezdődött, amikor a kezdeményezés az EU Keleti Partnerség országai felé bővült [szerk. megj.: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán]. 2012-ben a Polgármesterek Szövetsége a CES-MED projekten keresztül tovább terjeszkedett az Európával Szomszédos Déli Régióra. A regionális hivatalok épp ezért az eredeti Covenant teljes támogatása mellett működnek. DNS-ük teljesen megegyezik az európai Covenantéval és ugyanazokat a célokat és értékeket vallják: a polgárok és a döntéshozók bevonásával helyi felelősségvállalás és eredmény-orientált hozzáállás a városok levegőminőségének és élhetőségének javítása érdekében. 2015-ben Párizsban a COP21 konferencián útjára indítottuk a Polgármesterek Szövetségének Szubszaharai Afrikai Hivatalát és már meg is vannak az első városok, amelyek támogatást kapnak a szegénység mérséklésére, illetve ezzel egy időben segítjük őket az energiához való hozzájutásban, az ellenálló képesség növelésében, valamint az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításában Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy világszerte hasonló kezdeményezéseket támogathatunk: a tavalyi év végén például regionális Covenant folyamatokat indítottunk be Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és a Karib-térségben, Japánban, Kínában, Koreában, Délkelet Ázsiában és Indiában. Az összes ilyen hálózat élvezni fogja az EU-ban már megszerzett, kiterjedt tapasztalatokból származó előnyöket, az EU-s és a régión belüli városokkal történő testvérkapcsolat kialakítását is beleértve. Az összes regionális és nemzeti Covenant a Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetségének égisze alatt fog működni, mely a klímaváltozás ellen küzdő városok legnagyobb globális koalíciójaként támogatni fogja őket abban, hogy nemzetközi szinten is erősebben hallathassák a hangjukat, egyszersmind egymástól is tanulhassanak és együttesen haladhassanak előre.

A városok kulcsszerepet töltenek be abban, hogy a világ elérje a Párizsi Egyezményben kitűzött célokat. A Polgármesterek Szövetségének EU szervezete keretet kínál a stratégiai, hosszú távú cselekvéshez, melyet a helyi szereplők is magukévá tettek és támogatnak. És működik!

A február 10-én Brüsszelben útjára indított EU Polgármesterek Szövetsége Tanács innentől mától kezdve stratégiai támogatást nyújt a kezdeményezéshez. Milyen üzenetet szeretne tolmácsolni ezeknek az elkötelezett városvezetőknek?

Először is, hadd gratuláljak a Polgármesterek Szövetsége teljes európai közösségének azért, hogy sikerült létrehozniuk egy olyan testületet, amely képviseli őket és inspirálóan hat a kezdeményezésre. A tanácstagok az aláírók, a városok, a koordinátorok és a támogatók képviselőiként kézzelfoghatóbbá és elérhetőbbé teszik az aláírók összes kategóriáját. Ők a Bizottság legfőbb tárgyalópartnerei – épp június 20-án találkoztam a Tanács tagjaival Brüsszelben [1] – és általuk szélesebb körben folytathatunk tárgyalásokat az európai és globális klíma- és energiaügyi közösséggel.

Az EU Polgármesterek Szövetsége Tanácsnak ugyanakkor kapocsként kell működnie a Polgármesterek Globális Szövetsége irányában is, hogy egyesítse az erőfeszítéseket, valamint elősegítse, hogy az EU polgármesterek politikai prioritásai megfelelően tükröződjenek a tágabb mozgalomban. Alapvetően fontossággal bír majd, hogy együttesen járuljunk hozzá a Polgármesterek Szövetségének stratégiai irányultságához, folyamatosan hozzáigazítva azt a városok igényeihez, hogy a tanácstagok nagykövetekként fellépve tárgyalásokat folytassanak az aláíró és nem aláíró önkormányzatokkal, illetve, hogy a nemzeti hatóságok támogassák a helyi klíma- és energiaügyi intézkedéseket. Ezek az energiaátmenet végrehajtására és a fenntartható növekedés létrehozására irányuló, konkrét lépések.

A Covenant városoknak egyben az innováció hajtómotorjává is kell válniuk, miközben a városi hatóságok, a tudományos körök és az ipar közti együttműködés által létrehozott „innovációs ökoszisztémákként” viselkedve felhasználják az európai technológiákat és termékeket. A Bizottság továbbra is támogatni fogja a Polgármesterek Szövetségét, én pedig személy szerint azt várom a kezdeményezéstől, hogy tagjainak tiszta, 2020-ra és 2030-ra vonatkozó kötelezettségvállalásainak köszönhetően belülről is megerősödjön.

A Párizsi Egyezmény következő mérföldköve a 2018-as COP24 konferencia, amikor a nemzeti kormányok összegezni fogják, milyen mértékben sikerült végrehajtani a megállapodásban foglaltakat. A Polgármesterek Szövetségén keresztül már láttuk, hogy a városok gyakran ambiciózusabbak nemzeti kormányaiknál a klíma- és energiaügy területén. Hogyan támogathatják még jobban a tagállamok a városok intézkedéseit, különösen az EU energiauniós stratégiájának fényében?

Valójában 2018 a klímaügyi intézkedések fontos éve lesz: a COP24 konferencián számba vesszük, mennyit sikerült együttesen előrehaladnunk a Párizsi Egyezményben kitűzött célok felé. 2018 nagyszerű lehetőséget kínál majd arra, hogy a Covenant városok bemutassák az eredményeiket.

Tavaly a COP22 konferencián, a Polgármesterek Szövetsége lenyűgöző eredményekkel állt elő, melyek szerint az EU aláírók 2014-ben 23%-kal csökkentették a kibocsátásukat [2]. Ehhez legnagyobb mértékben az építőipari szektor járult hozzá. Az építési szabályzatok és az épület-korszerűsítések rendkívül hatékonyan csökkentették a fogyasztást, miközben az energiaköltségek is csökkentek, az ingatlanok értéke pedig nőtt. Csak a példa kedvéért: Hannover városa (Németország) 60%-kal csökkentette az energiafelhasználását azáltal, hogy korszerűsítette a magán- és középületeit, mellyel évente 3,600 tonna CO2-t spórol meg. Egyéb területeken is példaértékű magatartást tanúsítottak egyes városok, a megújuló energiák használatának elősegítését, a helyi energiaközösségek és okos megoldások létrehozását, valamint az alacsony kibocsátású mobilitás és az energia-hozzáférés helyi szintű megvalósítását is beleértve.

Az energiaszektor valóban eltökélt a tekintetben, hogy végrehajtsa a Párizsi Egyezményben foglaltakat, ám abban is, hogy megvédje polgárainkat, különös tekintettel a legsérülékenyebbekre azáltal, hogy mindenki számára hozzáférést biztosít a tiszta és megfizethető energiához, miközben a versenyképesség, a foglalkoztatás és a növekedés fenntartásához is hozzájárul. Az Európai Bizottság a szükséges keret megteremtésével erőteljesen támogatja a városok azon erőfeszítéseit, melyek ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére irányulnak, nevezetesen a nemrégiben elfogadott, az energiauniós keretstratégia részét képező „Tiszta energiát minden európainak” csomagon keresztül.

Ez hozzájárul majd a befektetések fellendüléséhez, azokat is beleértve, melyek az „intelligens finanszírozás – intelligens épületek” kezdeményezésen keresztül, valamint az Európai Stratégiai Befektetési Alap kibővített felhasználásával valósulnak meg, mobilizációval, az EBB segítségével, illetve az energiahatékonyságba és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásba innovatív finanszírozási eszközökkel – Privát Finanszírozás az Energiahatékonyságért (PF4EE) és Természetitőke-finanszírozási Eszköz (NCFF) – történő privát befektetéssel. Konkrét következő lépésként már javában dolgozunk egy kezdeményezésen, amely összehozza a feleket a finanszírozáshoz történő hozzáférés tekintetében. Javaslom a Covenant városoknak, hogy ők is bátran vegyék a részüket belőle, és kezdjék meg az előkészületeket, hogy megfelelően csatlakozni tudjanak hozzá.

Emellett a nemzeti kormányok és a regionális hatóságok támogatása is szükséges az Európai Uniós célkitűzésekkel összhangban lévő, városi szintű intézkedések előmozdításához. A nemzeti kormányok felállíthatnának minimum-sztenderdeket, melyek képesek támogatni a városokat és mozgósítani a helyi szintű klímaakciók finanszírozását, miközben megjutalmazzák az alacsony széndioxid-kibocsátású, a klímaváltozásnak ellenálló, városi infrastruktúrába történő beruházásokat. Ez minden európainak előnyére fog válni. A városok és a fogyasztók helyzetbe hozása itt kéz a kézben valósulhat meg.

Ön hogy látja, milyen szerepet játszanak a Covenant városok az EU alacsony kibocsátású mobilitási stratégiájában?

Miközben a városok a növekedés fő forrásai, addig a légszennyezésben is vezető pozíciót töltenek be. A szállítmányozás felelős Európa üvegházhatást okozó gázkibocsátásának közel egynegyedéért és ez a fő oka a városok légszennyezettségének. A szállítási ágazatban a közúti fuvarozás messze a legnagyobb kibocsátó, mely 2014-ben a szállítmányozásból származó össz-ÜHG kibocsátás több mint 70%-ért felelt.

A Bizottság 2016 júliusában elfogadott mobilitási stratégiáján keresztül Európa szállítmányozási szektorban jelentkező kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos kihívásra adott válasza visszafordíthatatlan váltást jelent az alacsony kibocsátású mobilitás irányába. Az évszázad közepére a szállítmányozásból származó üvegházhatású gázkibocsátást legalább 60%-kal kell csökkenteni az 1990-es állapothoz képest, és kitartóan tovább kell haladni a nulla kibocsátás felé vezető úton.

Ezzel párhuzamosan a tiszta levegő egyre kevésbé elérhető, így a városoknak muszáj lesz a szennyezéstől a megoldások irányába elmozdulniuk. Drasztikusan csökkenteni a szállítmányozásból származó légszennyező anyagok kibocsátását, méghozzá késlekedés nélkül. Az alacsony kibocsátású mobilitás az európai polgárok előnyére válik, mivel általa javul a levegőminőség, csökken a zajkibocsátás, csökken a forgalmi torlódások mértéke és nő a biztonság, valamint a munkahelyeket, a növekedést, a befektetést és innovációt is támogatja.

A Covenant városoknak és a helyi hatóságoknak példát kell mutatniuk másoknak ezen stratégia követésében, melyet következetes tervezésen és intézkedéseken keresztül szükséges megvalósítani. A városok már most lecserélik a motorizált közlekedésre vonatkozó szükségleteiket a sűrűn lakott városrészek áttervezésével, miközben az alacsony kibocsátású alternatív energiák és gépjárművek használatát ösztönzik, illetve aktív mobilitásra (kerékpározás és sétálás), tömegközlekedési, kerékpározási és gépkocsi megosztó rendszerek létrehozására buzdítanak a forgalmi torlódások és a szennyezés csökkentése érdekében.

Az egyik EU Polgármesterek Szövetségéhez tartozó aláíró, a horvátországi Zágráb jó gyakorlata kiváló példával szolgál. A város lecserélte a buszflottáját 160 tiszta üzemanyagú és energiahatékony buszra. A projekt révén jelentősen javult a város levegőminősége. Hasseltben, Belgiumban és Tallinnban, Észtországban bátor lépésre szánták el magukat azzal, hogy ingyenessé tették a tömegközlekedést. Hasseltben már sikerült fenntarthatóvá tenni a rendszert, Tallinnban pedig rendkívül népszerű intézkedésnek bizonyult, melynek köszönhetően eddig 15%-kal sikerült csökkenteni a forgalmi torlódásokat és 9.000 új lakost vonzott a városba, akiknek az adóbefizetései már bőven fedezik a múltbéli jegyeladások ellenértékét. A Bizottság megerősítette a fenntarthatóbb városi mobilitásra vonatkozó intézkedéseit, tapasztalatok és jó gyakorlatokat megosztásával (pl.: az Eltis városi mobilitási megfigyelőközponton keresztül), kutatással és innovációval (pl.: a Horizont 2020, illetve a Civitas 2020, az „Intelligens városok és közösségek – európai innovációs partnerség”, vagy az „Európai zöld járművek” kezdeményezés égisze alatt), valamint városi közlekedési projektek célzott pénzügyi támogatásával (pl.: az EU strukturális és stratégiai alapjain, az Európai Stratégiai Beruházási Alapján és a LIFE programon keresztül).

Az éghajlat és a tiszta levegő közti szinergiák kristálytiszták. Felhívom a Covenant városokat, hogy vállalják a kihívást és vállaljanak vezető szerepet!

[1] Lásd: a találkozóról szóló cikkünket ebben a hírlevélben
[2] A 2016. november 4-től beküldött kibocsátási jegyzékek alapján. A Polgármesterek Szövetségéről szóló KKK-jelentés: Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának eredményei és előrejelzései, melyet a COP22-n mutattak be.

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter July 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors