Illustration CoM gaat mondiaal

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen, die er zich vrijwillig toe zouden verbinden om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen en te overtreffen.

Het initiatief introduceerde daarmee niet alleen een unieke bottom-up aanpak van acties ten behoeve van energie en klimaat, maar het succes ervan bleek ook al snel alle verwachtingen te overtreffen.

Intussen telt het initiatief meer dan 7.000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen, die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale beweging van meerdere belanghebbende partijen en de technische en methodologische ondersteuning die er door de respectieve secretariaten geboden wordt.

Het Wereldwijde Burgemeestersconvenant – dat op 1 januari 2017 gelanceerd zal worden - zal optimaal gebruikmaken van de ervaring die er de voorbije acht jaar in Europa en daarbuiten werd opgedaan en zal voortbouwen op de voornaamste succesfactoren van het initiatief: het bestuur vanuit de basis, het meerlagige samenwerkingsmodel en het door context gedreven kader voor actie.

Voor meer informatie over het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verwijzen we u graag naar het FAQ-gedeelte of kunt u ook altijd contact opnemen met de Regionale Helpdesks van het Convenant:
- Centrale Helpdesk (EU): info@eumayors.eu
- Helpdesk van het Oostelijke Partnerschap (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Zuidelijk-Mediterrane Helpdesk (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Helpdesk van Sub-Saharaans Afrika (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Het succesverhaal van het Burgemeestersconvenant

Scroll naar beneden en ontdek de mijlpalen en verwezenlijkingen van het Burgemeestersconvenant sinds de lancering van het initiatief!

2008

© foto Nathalie Nizette

Het Burgemeestersconvenantinitiatief werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie met als doel het samenbrengen en ondersteunen van burgemeesters die zich ertoe wilden engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.

2011

© foto Anna Zenzina

Het succes van dit initiatief overtrof al snel alle verwachtingen en zou nieuwe lokale en regionale besturen binnen en buiten Europa blijven aantrekken. In oktober 2010 stond de teller van het Burgemeestersconvenant zo al op 2.000 steden, wat de Europese Commissie ertoe aanzette om een soortgelijk initiatief op te zetten in de landen van het Oostelijk Partnerschap van de EU. Dit Oostelijke Burgemeestersconvenant ging in 2011 van start en is intussen actief in Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

In 2012 breidde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant vervolgens nog verder uit tot de zuidelijke buurlanden van de Europese Unie door de lancering van het CES-MED-project. CES-MED staat voor ’Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities’ (schonere, energiebesparende mediterrane steden) en ondersteunt steden in hun toetreding tot het Burgemeestersconvenant en het voeren van een ambitieus duurzaam ontwikkelingsbeleid. Het CES-MED Secretariaat is vandaag terug te vinden in Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina en Tunesië.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© foto Erik Luntang

Daarna lanceerde de Europese Commissie het ’Mayors Adapt’-initiatief. Bij dit zusterinitiatief, dat op dezelfde principes gebaseerd is als het Burgemeestersconvenant, ligt de nadruk vooral op het zich aanpassen aan de klimaatverandering. Mayors Adapt roept regeringen daarbij op om het voortouw te nemen op het vlak van adaptatie en ondersteunt hen in de ontwikkeling en implementatie van lokale aanpassingsstrategieën.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Tijdens een ceremonie die op 15 oktober 2015 in het Europees Parlement plaatsvond, smolten de initiatieven van het Burgemeestersconvenant en Mayors Adapt vervolgens officieel samen. Het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie dat daaruit voortvloeide - en waarvan de doelstellingen en koers bepaald werden in samenspraak met de steden via een consultatieproces - is niet alleen ambitieuzer, maar heeft ook een grotere reikwijdte: de ondertekenende steden verbonden er zich namelijk toe om de implementatie van de EU-doelstelling van een vermindering met 40% van de BKG-uitstoot tegen 2030 actief te ondersteunen en stemden ermee in om een geïntegreerde aanpak van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering over te nemen en voor een toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie voor iedereen te zorgen.

Meer informatie over het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie.

© foto xxx

Tijdens de Klimaattop in Parijs enkele weken later kondigde de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Sefčovič, de geografische uitbreiding van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie aan met nieuw op te richten regionale secretariaten in Sub-Saharaans Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Japan, India, China & Zuidoost-Azië.

2016

© foto epp

In juni 2016 brak er voor het Burgemeestersconvenant een volgende belangrijke nieuwe fase in zijn geschiedenis aan, toen het ervoor opteerde om de krachten te bundelen met een ander initiatief van diverse steden, het Compact of Mayors. Het hieruit ontstane ’Global Covenant of Mayors for Climate and Energy’ (Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie – dat in januari 2017 officieel boven de doopvont gehouden zal worden – zal de grootste beweging van lokale besturen vormen, die vastbesloten zijn om hun eigen nationale klimaat- en energiedoelstellingen te overtreffen. Volledig in lijn met de Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en klimaatrechtvaardigheidsbeginselen van de VN zal het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie zich daarbij focussen op drie belangrijke kwesties: mitigatie van klimaatverandering, aanpassing aan de nefaste gevolgen van klimaatverandering en universele toegang tot veilige, schone en betaalbare energie.

Ondertussen zette het Burgemeestersconvenant zijn wereldwijde uitbreiding voort met de lancering van het Burgemeestersconvenantsecretariaat voor Sub-Saharaans Afrika.

helpdesk@comssa.org

2017
In januari 2017 zal dus het officiële startschot gegeven worden voor het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Deze intussen over de hele wereld actieve Convenantbeweging zal lokale leiders een nog luidere stem geven in het internationale klimaatbeleid en de ter zake ondernomen acties en zal de collectieve impact op wereldwijde schaal tonen.

In het eerste kwartaal van 2017 zullen er tot slot ook nog regionale Convenantsecretariaten opgezet worden in Noord-Amerika, Latijns-Amerika & de Caraïben, China & Zuidoost-Azië, India en Japan.

info@eumayors.eu

Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer