Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter July 2017  
       
 
"Energiasektori on merkittävä Pariisin sopimuksen toteuttamiselle, mutta myös kansalaistemme suojelemiselle"
Energia- ja ilmastokäytäntöjen valtuutetun Miguel Arias Cañeten haastattelu
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Kaupunginjohtajien yleiskokous on kasvattanut maailmanlaajuista vaikutustaan nyt useita vuosia avaamalla paikallisia toimistoja kaikkialla maailmassa. Minkälaista inspiraatiota uskot muiden alueellisten yleiskokousten saavan EU:n yleiskokouksen kokemuksista?

Luontihetkestään vuodesta 2008 lähtien kaupunginjohtajien yleiskokous on ollut yksi Euroopan menestyksekkäimmistä energia- ja ilmastoaloitteista, eikä pelkästään siksi, että komissio tuki sitä ja yhdisti sen suoraan EU:n käytäntöön, vaan myös siksi, että kaupungit muovasivat sitä ja käytäntöä muovattiin kaupungeille alemman tason prosessissa. EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajat ovat saavuttamassa 27 %:n keskimääräisen CO2-päästöjen vähennyksen vuoteen 2020 mennessä. Kuten sanoin aiemmin, kaupunginjohtajien yleiskokous on maailman suurin kaupunkialueiden energia- ja ilmastoaloite ja erittäin voimakas innoittaja kaupunginhallituksille maailmanlaajuisesti.

Kaupunginjohtajien yleiskokous aloitti tältä pohjalta vuonna 2011 laajennuksena EU:n itäisen kumppanuusmaiden aloitteesta [Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaidžan]. Vuonna 2012 kaupunginjohtajien yleiskokousta laajennettiin lisää Euroopan naapuruusalueeksi eteläisellä alueella CES-MED-projektin kautta. Alueelliset toimistot tukevat tämän vuoksi täydellisesti alkuperäistä kokousta. Näiden DNA on identtinen Euroopan yleiskokouksen kanssa, ja ne jakavat samat tavoitteet ja arvot: kansalaisten ja sidosryhmien yhteistyö, paikallinen omistus ja tuloslähtöinen lähestymistapa ilmanlaadun ja kaupunkien asuttavuuden parantamiseksi. Julkaisimme Pariisin COP21-kokouksessa vuonna 2015 kaupunginjohtajien yleiskokouksen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja nyt meillä on jo ensimmäiset tukea saavat kaupungit köyhyyden vähentämiseksi. Samanaikaisesti tuetaan energian saantia, sinnikkyyttä ja vähähiilistä taloutta! Olemme ylpeitä tukiessamme vastaavia aloitteita kaikkialla maailmassa, ja edellisen vuoden lopulla julkaistiin alueelliset yleiskokouksen prosessit Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Karibialla, Japanissa, Kiinassa, Koreassa, Kaakkois-Aasiassa ja Intiassa. Kaikki nämä verkostot hyötyvät kattavasta EU:ssa saadusta kokemuksesta, mukaan lukien yhteistyö EU:n kaupunkien kanssa sekä alueen sisällä. Kaikki itsenäiset alueelliset tai kansalliset yleiskokoukset toimivat maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien ilmaston ja energian yleiskokouksen alla, joka suurimpana maailmanlaajuisena kaupunkien koalitiona on sitoutunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja tukee valtuutettuja, jotta he saisivat äänensä kuuluville paremmin kansainvälisesti, ja myös jotta valtuutetut voisivat oppia toisiltaan ja kehittyä yhdessä.

Kaupungit näyttelevät maailmassa avainroolia Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n kaupunginjohtajien yleiskokous tarjoa kehyksen strategiselle ja pitkäaikaiselle toiminnalle, jonka paikalliset toimijat aloittavat, ja jota he tukevat. Ja se toimii!

EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen hallitus, joka julkistettiin 10. helmikuuta Brysselissä, tarjoaa aloitteelle tästä lähtien strategista ohjausta. Minkä viestin haluaisit välittää näille sitoutuneille kaupunginjohtajille?

Aluksi haluaisin onnitella koko kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisöä Euroopassa toimielimen perustamisesta, joka edustaa heitä ja inspiroi aloitetta Hallituksen jäsenet allekirjoittaneiden edustajina, kaupungit, koordinaattorit ja tukijat antavat kasvot ja kanavan tavoittaa kaikki allekirjoittajien luokat. He ovat neuvoston tärkeimpiä keskustelukumppaneita. Olen juuri tavannut hallituksen jäsenet 20. kesäkuuta Brysselissä [1] – ja voin toimia laajemmin yhdessä eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen energia- ja ilmastoyhteisön kanssa.

EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen hallituksen tulisi myös olla liittymä maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien yleiskokouksen hallitukseen ponnistusten yhdistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:n kaupunginjohtajien poliittiset prioriteetit näkyvät laajemmassa liikkeessä. On ensiarvoisen tärkeää, että osallistumme yhdessä kaupunginjohtajien yleiskokouksen strategiseen ohjaamiseen säätämällä sitä pysyvästi kaupunkien tarpeiden mukaiseksi, ja että lähettiläinä toimivat hallituksen jäsenet ovat yhteydessä allekirjoittajien tai ei allekirjoittajien kuntiin sekä kansallisiin viranomaisiin paikallisten energia- ja ilmastotoimenpiteiden tukemiseksi. Nämä ovat konkreettisia toimenpiteitä uusiin energiamuotoihin siirtymisen toteuttamiseksi ja kestävän kehityksen luomiseksi.

Yleiskokouksen kaupunkien tulisi myös toimia innovaatioiden kehittäjinä toimimalla "”innovaatioekosysteemeinä”, jotka syntyvät kaupungin viranomaisten, akateemisen maailman ja teollisuuden yhteistyöstä käyttämällä Euroopan teknologioita ja tuotteita. Neuvosto jatkaa kaupunginjohtajien yleiskokouksen tukemista, ja oletan henkilökohtaisesti aloitetta, joka on sisältä vahva jäsenten selkeiden vuosien 2020 ja 2030 sitoumuksien ansiosta.

Seuraava Pariisin sopimuksen välitavoite on COP24 vuonna 2018, kun kansalliset hallitukset arvioivat Pariisin sopimuksen toteutuksen edistymisen. Olemme nähneet kaupunginjohtajien yleiskokouksen kautta, että kaupungit ovat olleet ilmaston ja energian suhteen kunnianhimoisempia kuin kansalliset hallitukset. Kuinka jäsenvaltiot voivat tukea kaupunkien toimia yksityiskohtaisemmin EU:n energia-unionin strategiaan liittyen?

Vuosi 2018 tulee todellakin olemaan tärkeä vuosi ilmastotoimenpiteille. COP24-kokouksessa viemme yhteisen edistymisemme kohti Pariisin sopimuksen pitkäaikaista tavoitetta. Vuonna 2018 yleiskokouksen kaupungeilla tulee olemaan hieno mahdollisuus saavutustensa esittelemiseen.

Viime vuonna COP22-kokouksessa kaupunginjohtajien yleiskokouksen kaupungit esittelivät jo vaikuttavia tuloksia, kun EU:n allekirjoittajat vähensivät päästöjä 23 % vuonna 2014 [2]. Rakennussektori oli suurin osallistuja. Rakentamismääräykset ja jälkiasennukset ovat todellakin erittäin tehokkaita kulutuksen vähentämiseen ja ne vähentävät myös energiakustannuksia ja kasvattavat kiinteistöjen arvoa. Esimerkiksi Hannoverin kaupunki (Saksa) on vähentänyt energiankulutustaan noin 60 % jälkiasentamalla julkisia ja yksityisiä rakennuksia säästäen 3 600 tonnia hiilidioksidia joka vuosi. Muita alueita, joissa kaupungit ovat toimineet esimerkkinä, ovat uusiutuvan energian edistäminen, mukaan lukien paikalliset energiayhteisöt ja älykkäät ratkaisut, alhaisten päästöjen liikkuvuus ja energian saatavuus paikallisella tasolla. Energiasektori on todellakin merkittävä Pariisin sopimuksen toteuttamiselle, mutta myös kansalaistemme suojelemiselle erityisesti heikoimpien osalta, jotta puhtaan ja edullisen energian saanti voidaan varmistaa kaikille, ja jotta samalla voidaan edistää kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Euroopan neuvosto tukee kaupunkeja voimakkaasti näiden tavoitteiden tukemisessa asettamalla tämän mahdollistavan kehyksen erityisesti hetki sitten käyttöön otetun Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -paketin myötä osana energia-unionin kehysstrategiaa.

Tämä kasvattaa investointeja, mukaan lukien Älykäs rahoitus älykkäille rakennuksille -aloitteen ja tehostetun Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) kautta ja mobilisoimalla EIB:n avulla yksityisiä energiatehokkuuden investointeja ja ilmastoon sopeutumista innovatiivisten rahoitusinstrumenttien avulla – Yksityinen rahoitus energiatehokkuuteen (PF4EE) ja Luonnonvarojen rahoitusväline (NCFF). Yhtenä konkreettisena seuraavana askeleena työskentelemme jo yhdistävän aloitteen kanssa rahoituksen saamiseksi, johon rohkaisen yleiskokouksen kaupunkeja osallistumaan, valmisteluista asti, jotta tulos olisi toivottu.

Lisäksi tarvitaan myös kansallisten hallitusten ja alueellisten viranomaisten tukemista toimenpiteiden ohjaamiseksi kaupungin tasolla ja linjassa energialiiton tavoitteiden kanssa. Kansalliset hallitukset voivat asettaa minimistandardit, jotka voivat tukea kaupunkeja ja mobilisoida rahoitusta ilmastotoimenpiteisiin paikallisella tasolla palkitsemalla vähähiiliseen ja ilmastoa tukevaan kaupunki-infrastruktuuriin tehtyjä investointeja. Tämä hyödyttää kaikkia eurooppalaisia.

Kaupunkien ja kuluttajien rohkaiseminen toimii tässä käsi kädessä.

Miten näet yleiskokouksen kaupunkien roolin EU:n vähäpäästöisen liikkuvuusstrategian toteuttamisessa?

Vaikka kaupungit ovat johtava kasvun keskus, ne ovat myös suurimpia saastuttajia. Kuljetus on pääasiallisin ilmansaasteiden aiheuttaja ja edustaa lähes neljäsosaa Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä. Kuljetussektorilla tiekuljetus on ehdottomasti suurin päästöjen lähde ja kattaa enemmän kuin 70 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä kuljetukseen liittyen vuonna 2014.

Vuonna 2016 käyttöön otetun yleiskokouksen vähäpäästöisen liikkuvuusstrategian myötä Euroopan vastaus päästöjen vähennyshaasteeseen kuljetussektorilla on peruuttamaton siirtyminen alhaisten päästöjen liikkuvuuteen. Vuosisadan puoliväliin mennessä kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöjen tulee olla vähintään 60 % alhaisemmat kuin vuonna 1990 ja selvästi matkalla nollaa kohti. Samanaikaisesti, kun puhtaasta ilmasta tulee yhä harvinaisempaa, kaupunkien on siirryttävä saasteista ratkaisuihin. Terveyttä vaarantavia ilman päästöjä on vähennettävä huomattavasti ja viipymättä. Alhaisten päästöjen liikkuvuus hyödyttää Euroopan kansalaisia tarjoamalla ilmanlaadun parannuksia, melutasojen vähennyksiä, alhaisempia ruuhkatasoja ja parempaa turvallisuutta sekä tukee töitä, kasvua, investointeja ja innovaatiota.

Yleiskokouksen kaupunkien ja paikallisten viranomaisten tulee olla esimerkkinä muille tämän strategian noudattamisessa johdonmukaisen suunnittelun ja toimenpiteiden avulla. Kaupungit korvaavat jo moottoroidun matkustamisen tarvetta tiheän asutuksen kaupunkisuunnittelun avulla, toteuttamalla aloitteita alhaisten päästöjen vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja ajoneuvoihin liittyen, kannustamalla aktiivista liikkumista (pyöräilyä ja kävelyä), julkista liikennettä ja polkupyörien sekä autojen yhteiskäyttöä ruuhkien ja saasteiden vähentämiseksi.

Hyvä käytännön esimerkki tulee Kroatian Zagrebin EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajalta. Kaupunki on korvannut linja-autokalustonsa puhdasta polttoainetta käyttävillä ja energiatehokkailla 160 linja-autolla. Tämä projekti on parantanut huomattavasti kaupungin ilmanlaatua.

Belgian Hasseltissa ja Viron Tallinnassa siirryttiin rohkeasti tarjoamaan ilmaista julkista liikennettä. Hasseltissa tämä on jo ollut kestävän kehityksen mukaista ja Tallinnassa hyvin suosittua. Ruuhkat ovat vähentyneet tähän mennessä 15 % ja toimenpide on houkutellut 9 000 uutta asukasta, joiden veromaksuista saatava summa on suurempi kuin aiemmat lipputulot.

Yleiskokous on vahvistanut toimiaan kaupungin liikkuvuuden tukemiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamisen avulla (esim. kaupungin liikkuvuuden tarkkailun Eltis-seurantakeskus), tutkimus ja innovaatiot (esim. Horizon 2020 ja aloitteet, kuten Civitas 2020, älykkäät kaupungit ja yhteisöjen Euroopan innovaatiokumppanuus tai Euroopan vihreiden ajoneuvojen aloite) ja kohdistettu taloudellinen tuki kaupunkikuljetuksen projekteille (esim. EU:n rakenne- ja investointirahaston, Euroopan strategisen sijoitusrahaston ja LIFE-ohjelman kautta).

Synergiat ilmaston ja puhtaan ilman välillä ovat selvät. Kutsun kaikki yleiskokouksen kaupungit mukaan osallistumaan haasteeseen ja toimimaan esimerkkinä!

[1] Katso tässä uutislehdessä oleva kokoukseen liittyvä artikkeli
[2] Päästökartoitukset on lähetetty 4. marraskuuta 2016. JRC:n raportti kaupunginjohtajien yleiskokouksessa: Kasvihuonepäästöihin liittyvät saavutukset ja ennusteet esitetään COP22-kokouksessa.

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter July 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors