Illustration Globalno širenje

Sporazum gradonačelnika je inicijativa pokrenuta 2008. godine u Europi s inicijativom dobrovoljnog okupljanja lokalnih vlasti u provedbi i premašivanju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a.

Ova inicijativa ne samo da je predstavila jedinstven bottom-up pristup aktivnostima koje utječu na energiju i klimu, već je njen uspjeh ubrzo nadmašio sva očekivanja.

Inicijativa trenutno okuplja više od 7 tisuća lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja, koje upućuju na prednosti svjetskog pokreta koji ujedinjuje brojne dionike i metodološku potporu u sklopu nadležnih ureda.

Globalni Sporazum gradonačelnika – koji će biti pokrenut 1. siječnja 2017. – kapitalizirat će iskustvo prethodnih pet godina u Europi i šire, i razvijati se na temelju ključnih čimbenika uspjeha inicijative: njenom bottom-up upravljanju, modelu suradnje na više razina i kontekstualno temeljenom okviru djelovanja.

Za Više informacija o Globalnom Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju posjetite dio Često postavljana pitanja ili se obratite regionalnim Helpdesk uredima Sporazuma:
- Središnji Helpdesk (EU): info@eumayors.eu
- Helpdesk Istočnog partnerstva (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Helpdesk za Čišće energetski-učinkovite mediteranski gradovi (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Helpdesk za supsaharsku Afriku (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Priča o uspjehu Sporazuma gradonačelnika

Pregledajte nastavak stranice i otkrijte glavne događaje i rezultate Sporazuma gradonačelnika od trenutka pokretanja inicijative!

2008.

© fotografija Nathalie Nizette

Sporazum gradonačelnika je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i davanja podrške gradonačelnicima posvećenih obvezi postizanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a.

2011.

© fotografija Anna Zenzina

Uspjeh inicijative ubrzo je nadmašio očekivanja te nastavio privlačiti nove lokalne i regionalne vlasti u Europi i šire. Do listopada 2010. Sporazum gradonačelnika već je okupio 2 tisuće gradova i time Europsku komisiju potaknuo na izradu slične inicijative u državama članicama Partnerstva EU-a za Istočnu Europu. Ova inicijativa Sporazuma gradonačelnika započeta je 2011. godine i trenutno djeluje u Bjelorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Armeniji, Gruziji i Azerbajdžanu.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012.

© fotografija Human Dynamics

Godine 2012. Europska je komisija Sporazum gradonačelnika proširila na Europsku regiju južnoga susjedstva pokretanjem projekta CES-MED. Projekt „Cleaner and Energy-Saving Mediterranean Cities (Čišći energetski-učinkoviti mediteranski gradovi)“ (CES-MED) potiče gradove na pridruživanje Sporazumu gradonačelnika i preuzimanju obveze primjenjivanja ambicioznih politika održivog razvoja. Uredi projekta CES-MED otvoreni su u Alžiru, Egiptu, Izraelu, Jordanu, Libanonu, Maroku, Palestini i tunisu.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014.

© fotografija Erik Luntang

Europska komisija pokrenula je inicijativu Prilagodba gradonačelnika (Mayors Adapt) . Temeljena na jednakim načelima kao što su načela Sporazuma gradonačelnika, ova bratska inicijativa usmjerena je na prilagodbu klimatskim promjenama. Prilagodba gradonačelnika poziva lokalne vlasti na preuzimanje upravljanja prilagodbom klimatskim promjenama i podržava ih u izradi i primjeni lokalnih strategija.

mayors-adapt.eu

2015.

© fotografija Nathalie Nizette

Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika službeno su se ujedinili na svečanosti održanoj 15. listopada 2015. u Europskom parlamentu. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju – čiji su ciljevi i usmjerenja definirani s gradovima tijekom faze konzultacija – još je ambiciozniji i sveobuhvatniji: gradovi potpisnici obvezali su se aktivno podržavati postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., prihvatiti usvajanje integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osigurati pristup sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.

Više informacija o Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

© fotografija xxx

Na summitu o klimatskim promjenama u Parizu održanom nekoliko tjedana kasnije, Maroš Sefčivič, potpredsjednik Europske komisije najavio je geografsko proširenje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, uspostavljanjem novih regionalnih ureda u supsaharskoj Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Japanu, Indiji, Kini i Jugoistočnoj Aziji.

2016

© fotografija epp

U lipnju 2016. godine, odlukom o ujedinjavanju s jednom drugom inicijativom gradova, Paktom gradonačelnika (Compact of Mayors), inicijativa Sporazum gradonačelnika započela je novu bitnu fazu svoje povijesti. Ova zajednička inicijativa „Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ – čiji se službeni početak planira 1. siječnja 2017. – postat će najveći pokret lokalnih vlasti posvećenih nadmašivanju vlastitih nacionalnih ciljeva vezanih na klimu i energiju Potpuno usklađena s ciljevima održivog razvoja i načelima klimatske pravde UN-a, inicijativa Globalnog Sporazuma gradonačelnika bavit će se sljedećim ključnim pitanjima: ublažavanjem klimatskih promjena, prilagodbom na negativne učinke klimatskih promjena i univerzalnim pristupom sigurnoj, čistoj i dostupnoj energiji za sve.

U međuvremenu, Sporazum gradonačelnika nastavlja svoje globalno širenje otvaranjem Ureda Sporazuma gradonačelnika za supsaharsku Afriku.

helpdesk@comssa.org

2017.
Siječanj 2017. označit će službeni početak Globalnog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Ovaj globalni pokret Sporazuma lokalnim će vođama omogućiti glasnije zalaganje za međunarodnu klimatsku politiku i djelovanje i javno prikazati zajedničke učinke na globalnoj razini.

U prvom tromjesečju 2017., kao nadopuna postojećima, bit će uspostavljeni regionalni uredi Sporazuma u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Karipskom otočju, Kini i Jugoistočnoj Aziji, Indiji i Japanu.

info@eumayors.eu

Twitter
Razmjenjujte
putem mobilnog telefona
Facebook
Postanite pobornik
Postanite pobornik
Newsletter
Pretplatite
se na mjesečni bilten
Rss-izvori
Primajte novosti
u stvarnom vremenu
Uz političku podršku Europske komisije Uz političku podršku Europske komisije. Mrežnu stranicu usklađuje Ured Sporazuma gradonačelnika.
Novosti | Raspored događanja | Pregled stranice | Rss-pomoć | Impressum | Uvjeti korištenja