Illustration Gremo globalno

Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb in energije.

Pobuda je ne samo predstavila prvi takšen pristop od spodaj navzgor glede energije in podnebnih sprememb, ampak je njen uspeh hitro presegel pričakovanja.

Danes združuje več kot 7.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz 57 držav, ki izkoriščajo prednosti svetovnega gibanja več interesnih skupin ter tehnične in metodološke podpore, ki jo nudijo posebni uradi.

Globalna konvencija županov, ki bo predstavljena 1. januarja 2017, bo črpala iz pridobljenih izkušenj v zadnjih osmih letih v Evropi in zunaj nje ter bo gradila na temeljnih sestavinah za uspeh pobude: upravljanju od spodaj navzgor, večplastnem modelu sodelovanja in okvirju za ukrepanje.

Za več informacij o globalni konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo si poglejte razdelek o pogosto zastavljenih vprašanjih ali kontaktirajte regionalne službe za pomoč pri konvenciji:
- osrednjo službo za pomoč (EU): info@eumayors.eu
- službo za pomoč vzhodnega partnerstva (CoMO vzhod): info-east@eumayors.eu
- južno sredozemsko službo za pomoč (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- službo za pomoč podsaharske Afrike (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Zgodba o uspehu Konvencije županov

Pomaknite se navzdol in odkrijte mejnike in dosežke Konvencije županov vse od ustanovitve!

2008

© foto Nathalie Nizette

Evropska komisija je leta 2008 predstavila pobudo o konvenciji županov s ciljem pritegniti in podpreti župane, da sodelujejo pri doseganju ciljev EU za podnebne spremembe in energijo.

2011

© foto Anna Zenzina

Uspeh pobude je hitro presegel pričakovanja in že privablja nove lokalne in regionalne organe v Evropi in zunaj nje. Konvencija županov je do oktobra 2010 združila že 2.000 mest ter tako spodbudila Evropsko komisijo, da pripravi podobno pobudo v državah vzhodnega partnerstva EU. Pobuda za vzhodno Konvencijo županov se je začela leta 2011 in danes deluje v Belorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

Leta 2012 je Evropska komisija razširila Konvencijo županov na južno regijo evropskega sosedstva in je predstavila projekt CES-MED. Projekt Čistejša sredozemska mesta, ki varčujejo z energijo (CES-MED) spodbuja mesta, da se pridružijo Konvenciji županov in zavežejo ambiciozni politiki trajnostnega razvoja. Pisarne CES-MED delujejo v Alžiriji, Egiptu, Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Maroku, Palestini in Tuniziji.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© foto Erik Luntang

Evropska komisija je predstavila pobudo Mayors Adapt. Sestrska pobuda se osredotoča na prilagajanje podnebnim spremembam in temelji na enakih načelih kot Konvencija županov. Pobuda Mayors Adapt spodbuja lokalne vlade, da pokažejo vodenje pri prilagajanju ter jih podpira pri razvoju in izvajanju lokalnih strategij za prilagajanje.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Pobudi Konvencija županov in Mayors Adapt sta se uradno združili na slovesnosti v Evropskem parlamentu 15. oktobra 2015. Nova Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo – cilji in usmeritve so opredeljeni z mesti v postopku posvetovanja – je bolj ambiciozna in celovita: mesta podpisniki so se zavezali, da bodo dejavno podprli izvajanje cilja EU za zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 in sprejeli celovit pristop k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter zagotovili dostop do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije za vse.

Več informacij o Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo.

© foto xxx

Nekaj tednov kasneje je med vrhom o podnebnih spremembah v Parizu podpredsednik Evropske komisije Maroš Sefčovič napovedal geografsko razširitev Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, pri čemer bodo nove regionalne pisarne odprli v podsaharski Afriki, Severni in Južni Ameriki, na Japonskem, v Indiji, na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji.

2016

© foto epp

Junija 2016 je Konvencija županov vstopila v novo pomembno točko v svoji zgodovini, ko se je združila s pobudo za mesta – koalicijo županov (angl. Compact of Mayors). Združena Globalna konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki bo uradno vzpostavljena januarja 2017, bo postala največje gibanje lokalnih vlad, ki se bodo zavezale, preseči svoje nacionalne cilje za podnebne spremembe in energijo. Globalna konvencija županov, ki bo popolnoma v skladu s cilji ZN za trajnostni razvoj in načeli podnebne pravičnosti, bo obravnavala tri pomembna področja: blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje škodljivim vplivom podnebnih sprememb in univerzalni dostop do varne, čiste in cenovno dostopne energije.

Konvencija županov medtem nadaljuje svoje globalno širjenje s predstavitvijo pisarne Konvencije županov za podsaharsko Afriko.

helpdesk@comssa.org

2017
Globalna konvencija županov za podnebne spremembe in energijo bo začela uradno delovati januarja 2017. Novo globalno gibanje Konvencije bo lokalnim vodjem omogočilo še močnejši glas v mednarodni podnebni politiki in ukrepanjih ter bo predstavilo kolektivne vplive na globalni ravni.

V prvem četrtletju 2017 bodo vzpostavljene regionalne pisarne Konvencije v Severni Ameriki, Latinski Ameriki in na Karibih, na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji, Indiji in na Japonskem, ki bodo dopolnile že obstoječe.

info@eumayors.eu

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo