Illustration Laajentuminen maailmalle

Kaupunginjohtajien yleiskokous käynnistettiin vuonna 2008 Euroopassa pyrkimyksenä kerätä paikallishallinnot vapaaehtoisesti sitoutumaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen ja ylittämiseen.

Ei ainoastaan aloitteen esittely ensimmäinen laatuaan alhaalta-ylös -lähestymistapa energia- ja ilmastotonmuutosta vastaan, vaan sen menestys ylitti nopeasti odotukset.

Aloite kerää nyt yli 7000 alue- ja paikallisviranomaista yli 57 maassa hyödyntäen maailmanlaajuista sidosryhmien liike- ja teknistä ja metodologista tukea voimaa, joita omistautuneet toimistot tarjoavat.

Maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien yleiskokouksen – joka käynnistetään 1.päivä tammikuuta 2017 - tulee hyödyntää viimeisten kahdeksan vuoden aikana Euroopassa ja sen ulkopuolella saatuja kokemuksia ja kehittää aloitteen keskeisiä menestystekijöitä: sen alhaalta-ylös -hallintoa, monitasoista yhteistyömallia ja sen yhteyteen perustuvaa toimintakehystä.

Lisätietoja Maailmanlaajuiseen kaupunginjohtajien ilmasto- & energia-asiaan, tutustu FAQ-osioon tai ota yhteyttä liiton alueellisiin neuvontapalveluihin:-Central Helpdesk (EU): info@eumayors.eu
- Itäisen kumppanuuden Helpdesk (CoMO-Itä): info-east@eumayors.eu
- Eteläisen-Välimeren alueen Helpdesk (CES-MED): info-south@eumayors
- Saharan eteläpuolen Afrikan Helpdesk (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Kaupunginjohtajien menestystarina

Selaa alas ja löydä välitavoitteet ja saavutuksia kaupunginjohtajien aloitteen käynnistämisestä lähtien!

2008

© kuva Nathalie Nizette

Komissio käynnisti kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vuonna 2008, jonka tavoitteena on harjoittaa ja tukea pormestareja sitoutumaan EU: n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen.

2011

© kuva Anna Zenzina

Aloitteen onnistuminen ylitti nopeasti odotukset ja houkuttelisi uusia alue- ja paikallisviranomaisia Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kaupunginjohtajia oli jo kerätty 2000 kaupungista lokakuuhun 2010 mennessä, mikä rohkaisee Euroopan komissiota kehittämään vastaava aloitteen EU:n itäisissä kumppanuusvaltioissa. Idän kaupunginjohtajien aloite käynnistettiin 2011 ja toimii nyt Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Armeniassa, Georgiassa ja Azerbaidžanissa.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© kuva Human Dynamics

Vuonna 2012 komissio ulotti kaupunginjohtajien Euroopan naapuruuspolitiikan eteläiselle alueelle käynnistämällä CES-MED -projektin. "Puhtaampaa energian säästöä Välimeren kaupungit" (CES-MED) tukee kaupunkeja kaupunginjohtajien liittymisessä ja sitoutumisessa kunnianhimoiseen kestävän kehityksen politiikkaan. CES-MED Office toimii Algeriassa, Egyptissä, Israelissa, Jordaniassa, Libanonissa, Marokossa, Palestiinassa ja Tunisiassa.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© kuva Erik Luntang

Euroopan komissio käynnisti kaupunginjohtajien mukautus -aloitteen. Perustuen samoihin periaatteisiin kuin kaupunginjohtajien, tämä sisaraloite keskittyy sopeutumiseen ilmastomuutokseen. Kaupunginjohtajien mukautus kutsuu paikallishallinnon osoittamaan johtajuutta sopeutumisessa, ja tukee niitä kaikin tavoin paikallisten sopeutumisstrategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

mayors-adapt.eu

2015

© kuva Nathalie Nizette

Kaupunginjohtajat ja kaupunginjohtajien mukautus aloitteet virallisesti yhdistettiin, kun seremonia järjestetään 15. päivänä lokakuuta 2015 Euroopan parlamentille. Uudet kaupunginjohtajien yleiskokous ilmastolle ja energialle - tavoitteet ja suunta, jotka määriteltiin kaupungeissa kuulemismenettelyn puitteissa - on sekä aiempaa kunnianhimoisempaa ja laaja-alaisempaa: allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat nyt aktiivisesti edistämään EU:n 40 % kasvihuonekaasujen vähentämistavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja koordinoidusti ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja mukauttamiseen ja pääsyn turvalliseen, kestävään ja kohtuuhintaiseen energiaan kaikille.

Lisätietoja kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energia-aloitteesta osoitteessa

© kuva xxx

EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Sefèoviè julkaisi muutama viikko myöhemmin Pariisin ilmastokokouksen aikana kapunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja enegia-aloitteen maantieteellisen laajentumisen ja uudet perustettavat aluetoimistot tullaan sijoittamaan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Japaniin, Intiaan, Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan.

2016

© kuva epp

Kesäkuussa 2016, kaupunginjohtajien yleiskokous asetti merkittävän, uuden vaiheen historiaansa valitessaan yhdistävänsä voimansa toiseen kaupunkialoitteeseen, kaupunginjohtajien sopimukseen. Tuloksena "Maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien yleiskokous ilmastoa ja energiaa varten" – käynnistetään virallisesti tammikuussa 2017 – tulee suurin liikkuvuus paikallishallinnon sitoutumisestä enemmän kuin omiin kansallisiin ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin. Täysin linjassa YK:n kestävän kehityksen saavuttamisen ja ilmaston oikeudenmukaisuusperiaatteiden kanssa, maailmanlaajuiset kaupunginjohtajat käsitelevät kolmea avainkysymystä: ilmastonmuutoksen hillitsemisemistä, sopeutumista haitalliseen ilmastonmuutoksen ja yleisen saatavuuden turvaamista, puhtaalle ja edulliselle energialle.

Sillä välin kaupunginjohtajat ovat jatkaneet sen maailmanlaajuista laajentamista käynnistämällä liiton ja kaupunginjohtajien toimiston Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.

helpdesk@comssa.org

2017
Tammikuu 2017 merkitsee virallista julkaisua, maailmailmanlaajuisesta kaupunginjohtajien ilmastotoimista ja energiasta. Tämän nyt maailmanlaajuisen liiton liikkeen antaa paikallisia johtajille jopa vahvemman äänen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja esittelee kollektiivisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti.

Ensimmäisellä neljänneksellä 2017 liiton aluetoimistoja Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa, Intiassa ja Japanissa perustetaan täydentämään nykyisiä olemassa olevia.

info@eumayors.eu

Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat