Illustration Linnapeade pakti juhatus

Linnapeade kliima- ja energiapakt jõudis oma ajaloo uude etappi Euroopa linnapeade pakti juhatuse moodustamisega, kinnitades taas kord, et algatus on ainulaadne poliitiline liikumine, mida juhivad linnapead.

10. veebruaril 2017. aastal kinnitatud juhatus koosneb esialgu 7 linnapeast ja kohalikest valitud võimuesindajatest:


- Anne Hidalgo, Pariisi linnapea (Prantsusmaa), ülemaailmse pakti poliitilise juhatuse liige;
- Daniel Termont, Genti linnapea (Belgia), EUROCITIES-e president;
- Eckart Würzner, Heidelbergi linnapea (Saksamaa), Energialinnade president;
- Mercè Conesa i Pagès, Barcelona provintsi president, Sant Cugat del Vallés’i linnapea (Hispaania), kliimaliidu juhatuse liige;
- Julije Domac, Loode-Horvaatia energiaagentuuri REGEA direktor, FEDARENE’i president;
- Asa Karlsson Björkmarker, Växjö aselinnapea (Rootsi), ICLEI Euroopa juhatuse liige;
- Furio Honsell, Udine’i linnapea (Itaalia), Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (CEMR) kliima- ja energiaülemineku kõneisik.

Euroopa linnapeade pakti juhatus annab kohalikele ja regionaalsetele võimuesindajatele võimaluse võtta enda kanda suurem roll algatuse kujundamisel ja edasisel juhtimisel. Juhatuse liikmed töötavad ka selle nimel, et võimaldada kohalike kliima- ja energiameetmete raamistike loomist riiklikul ja Euroopa tasandil, tõstmaks teadlikkust kohalike vajaduste osas Euroopa ja riikliku tasandi võimuesindajate hulgas.

Linnapeade pakti juhatus seab oma eesmärgiks arutada algatuse strateegilisi suundumusi, tagamaks selle parima sobivuse linnade vajadustele ja kohandumise vastavalt nende ootustele ning edendamaks dialoogi Euroopa pakti kogukonna ja ELi institutsioonide vahel.

Euroopa linnapeade pakti juhatuse kinnitamine 10. veebruaril 2017 Brüsselis

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused