Bulletin Paktu starostů a primátorů
  Čtvrtletní bulletin Paktu Czy wiesz?  
       
 
Pakt starostů a primátorů označen ve sdělení Komise o energetické bezpečnosti jako „klíčové opatření“!
Ve svém [sdělení o evropské strategii energetické bezpečnosti->http://ec.europa.eu/energy/doc/20140528_energy_security_communication.pdf] z 28. května Evropská komise zvlášť odkazuje na Pakt starostů a primátorů a na zcela zásadní úlohu akčních plánů pro udržitelnou energii při snižování závislosti EU na dodávkách energie zvenčí.
 
   

V kapitole Snižování energetické poptávky je Pakt skutečně označen jako jedno z pěti klíčových strategických opatření, která mají členské státy podniknout. V dokumentu se konkrétně uvádí, že by „členské státy měly urychlit provádění opatření přijatých za účelem dosažení cíle zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost“ a za tímto účelem „urychlit provádění akčních plánů pro udržitelnou energetiku předložených obcemi, které se připojily k Paktu starostů a primátorů“.

Odkaz na Pakt starostů a primátorů představuje zcela zásadní politickou podporu vlivu této iniciativy, jíž se nyní účastní ohromující počet 5 700 signatářských měst, z nichž více než 3 500 již předložilo svůj akční plán Action plans . Míček je teď na straně členských států: mají za úkol podporovat orgány místní samosprávy v tom, aby plně využívaly výhod spojených s realizací iniciativy Paktu starostů a primátorů.

 
     
    >> Bulletin Paktu starostů a primátorů Červenec 2014 <<
(209 visits )
 
     
Sledujte nás:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  Výlucnou odpovednost za obsah tohoto bulletinu nese Úrad Paktu starostu a primátoru a nemusí vždy odrážet názor Evropské unie. Evropská komise nenese žádnou odpovednost za jakékoli používání informací uvedených v tomto bulletinu. Pakt starostu a primátoru byl založen díky financní podpore Evropské komise a sestává z peti sdružení evropských orgánu místní samosprávy: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, a Fedarene.

Prihlaste se k odberu / odhlaste se z odberu tohoto bulletinu.
European Union  
 
Covenant of Mayors