Newsletter Porozumienia między burmistrzami
  Newsletter kwartalny Porozumienia Rady a podpora  
       
 
Publikacja nowych szablonów – Wspieranie miast w zakresie celów klimatycznych i energetycznych poprzez wzmocnienie systemu monitorowania postępu
Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPs) to kluczowe zobowiązanie miast należących do Porozumienia między burmistrzami. Są to dokumenty, na podstawie których sygnatariusze Porozumienia określają, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel w zakresie obniżenia emisji CO2 o średnio 29% według pierwszego pakietu planów analizowanych przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Zdając sobie sprawę ze znaczenia planów SEAPS, Porozumienie między burmistrzami oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze dążyły do rozszerzenia ram raportowania a także działań z nimi powiązanych (składanie dokumentów, ewaluacja, opinia).
 
   

W związku z tym zmodyfikowano szablon planu działań na rzecz zrównoważonej energii plan działań i opracowano nowy szablon dotyczący monitoringu , który jest dostępny w internecie (w zakłądce Moje Porozumienie) Narzędzia te mają na celu wspieranie Sygnatariuszy Sygnatariuszy Porozumienia w monitorowaniu wdrażania ich ambitnych planów, które zostały określone w ich planie działania.

  • Po co?

Podobnie jak plan działań na rzecz zrównoważonej energii Szablon na planu działań na rzecz zrównoważonej energii na etapie składania ofert, monitoring Szablon Szablon stanowi ramy sprawozdawcze Porozumienia i powinien być wypełniony przez sygnatariuszy na etapie monitorowania. Pozwala to lokalnym władzom na informowanie o postępach w realizacji planów w zorganizowany sposób.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skorzystać z przewodnika (zawierającego wspólne zasady, praktyczne porady i konkretne przykłady), który zawiera opis interfejsu. Kopia zmodyfikowanego szablonu planu i nowy szablon dotyczący monitorowania w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej Biblioteki Porozumienia.

  • Jakie są wymagania i terminy w zakresie sprawozdawczości ?

Przypominamy, że sygnatariuszesygnatariusze Porozumienia są zobowiązani do :
- Informowania o stanie realizacji swoich działań - co dwa lata po złożeniu ich planu SEAP ) ;
- Zapewnienia pełnego sprawozdania, w tym monitorowania emisji (MEI) - co cztery lata po złożeniu ich planu SEAP .

** Ważne: Ze względu na opóźnienia w publikacji planu SEAP i formularzy dotyczących monitorowania, pierwszy termin dla sygnatariuszy na złożenie tych formularzy pozostanie przedłużony o dziewięć miesięcy. Zainteresowani zostaną o tym poinformowani w osobnej wiadomości.**

 
     
    >> Newsletter kwartalny Porozumienia Lipiec 2014 <<
(234 visits )
 
     
Znajdz nas na:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  Wylaczna odpowiedzialnosc za tresc niniejszego newslettera ponosi Biuro Porozumienia miedzy burmistrzami. Tresc publikacji niekoniecznie odzwierciedla opinie Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za sposób wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Porozumienie miedzy burmistrzami zostalo powolane przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej i obejmuje piec stowarzyszen europejskich wladz lokalnych: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, Rada Gmin i Regionów Europy, i Fedarene.

Zapisz sie na newsletter / Wypisz sie z newslettera
European Union  
 
Covenant of Mayors