Newsletter Porozumienia między burmistrzami
  Newsletter kwartalny Porozumienia Věděli jste?  
       
 
Raport Komisji Europejskiej nt. bezpieczeństwa energetycznego, określa Porozumienie między Burmistrzami strategicznym działaniem podstawowym!
W swoim [komunikacie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego->http://ec.europa.eu/energy/doc/20140528_energy_security_communication.pdf] z dnia 28 maja, Komisja Europejska odnosi się do Porozumienia między burmistrzami i kluczowej roli planów na rzecz zrównoważonej energii w zmniejszeniu zależności Unii Europejskiej od zewnętrznych źródeł energii.
 
   

W rozdziale „Zmniejszanie zapotrzebowania na energię”, Porozumienie jest wymienione jako jedno z pięciu strategicznych działań podstawowych, które mają być podjęte przez państwa członkowskie. Dokument stwierdza, że „przyspieszyć wprowadzanie środków na rzecz realizacji unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r.”, „w szczególności poprzez przyspieszone wdrażanie planów działań na rzecz zrównoważonej energii plany działań na rzecz zrównoważonej energii przedstawionych przez gminy uczestniczące w Porozumieniu między burmistrzami Porozumienie między burmistrzami ”.

To odniesienie do Porozumienia między burmistrzami Porozumienie między burmistrzami jest potwierdzeniem politycznego wpływu jaki wywarła ta inicjatywa, obejmująca obecnie 5 700 miast sygnatariuszy, wśród których ponad 3 500 przedłożyło już swoje plany działaniaplany działania. Kolejnym krokiem jest wsparcie udzielane przez państwa władzom lokalnym w czerpaniu pełnych korzyści z ich wdrożenia przez Porozumienie między burmistrzami Porozumienie między burmistrzami .

 
     
    >> Newsletter kwartalny Porozumienia Lipiec 2014 <<
(185 visits )
 
     
Znajdz nas na:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  Wylaczna odpowiedzialnosc za tresc niniejszego newslettera ponosi Biuro Porozumienia miedzy burmistrzami. Tresc publikacji niekoniecznie odzwierciedla opinie Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za sposób wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Porozumienie miedzy burmistrzami zostalo powolane przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej i obejmuje piec stowarzyszen europejskich wladz lokalnych: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, Rada Gmin i Regionów Europy, i Fedarene.

Zapisz sie na newsletter / Wypisz sie z newslettera
European Union  
 
Covenant of Mayors