Illustration Rozširovanie do sveta

Dohovor primátorov a starostov vznikol v Európe v roku 2008 s cieľom združiť miestne samosprávy, ktoré sa dobrovoľné zaviazali splniť a prekročiť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Iniciatíva nielenže zaviedla vôbec po prvýkrát, prístup „zdola hore“ k opatreniam v oblasti klímy a energetiky, ale jej úspech veľmi rýchlo predčil očakávania.

Táto iniciatíva teraz združuje viac ako 7 000 miestnych a regionálnych orgánov v 57 krajinách a čerpá zo silných stránok celosvetového hnutia mnohých zúčastnených strán a technickej a metodickej podpory poskytovanej špecializovanými úradmi.

Globálny dohovor primátorov a starostov – ktorý má vzniknúť 1. januára 2017 – bude ťažiť zo skúseností získaných počas posledných ôsmich rokoch v Európe i mimo nej, a bude stavať na kľúčových faktoroch úspechu tejto iniciatívy, teda jej spravovaní typu „zdola nahor“, jej modeli viac-úrovňovej spolupráce a jej rámci pre opatrenia, zohľadňujúcom kontext.

Ďalšie informácie o Globálnom dohovore primátorov a starostov pre oblasť klímy a energetiky nájdete v časti Často kladené otázky, alebo sa spojte s regionálnymi poradenskými centrami Dohovoru:
- Centrálne poradenské centrum (EÚ): info@eumayors.eu
- Poradenské centrum pre Východné partnerstvo (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Poradenské centrum pre južné stredomorie (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Poradenské centrum pre subsaharskú Afriku (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Úspešný príbeh Dohovoru primátorov a starostov

Prejdite nižšie a zistite, aké boli míľniky a úspechy Dohovoru primátorov a starostov od začiatku tejto iniciatívy.

2008

© foto Nathalie Nizette

Dohovor primátorov a starostov iniciovala Európska komisia v roku 2008 s cieľom zapojiť a podporiť primátorov a starostov k tomu, aby sa zaviazali k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky.

2011

© foto Anna Zenzina

Úspech iniciatívy rýchlo predčil očakávania a naďalej láka nové miestne a regionálne orgány v Európe i mimo nej. Do októbra 2010 sa podarilo v Dohovore primátorov a starostov združiť 2 000 miest a obcí a podporiť tak Európsku komisiu v tom, aby vytvorila podobnú iniciatívu v krajinách Východného partnerstva EÚ. Iniciatíva Východný dohovor primátorov a starostov vznikla v roku 2011 a teraz pôsobí v Bielorusku, na Ukrajine, v Moldavsku, Arménsku, Gruzínsku a Azerbajdžane.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

V roku 2012 Európska komisia rozšírila Dohovor primátorov a starostov aj na južný región európskeho susedstva spustením projektu CES-MED. Projekt „Čistejšie a energeticky úsporné stredomorské mestá a obce“ (CES-MED) podporuje mestá v tom, aby sa pridali k Dohovoru primátorov a starostov a zaviazali sa k ambicióznym politikám trvalo udržateľného rozvoja. Kancelária CES-MED pôsobí v Alžírsku, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Palestíne a Tunisku.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© foto Erik Luntang

Európska komisia spustila iniciatívu Mayors Adapt (Primátori a starostovia za adaptáciu. Táto sesterská iniciatíva je založená na rovnakých princípoch ako Dohovor primátorov a starostov a zameriava sa na adaptáciu na zmenu klímy. Iniciatíva Primátori a starostovia za adaptáciu vyzýva miestne samosprávy, aby zaujali vedúce postavenie pri vývoji a implementácii miestnych stratégií adaptácie.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Iniciatívy Dohovor primátorov a starostov a Primátori a starostovia za adaptáciu sa oficiálne spojili pri slávnostnej príležitosti 15. októbra 2015 v Európskom parlamente. Nový Dohovor primátorov a starostov pre oblasť klímy a energie – ktorého ciele a smer boli definované spolu s mestami formou konzultačného procesu – je ambicióznejší a obsiahlejší: signatárske mestá a obce sa teraz zaväzujú aktívne podporovať realizáciu cieľa EÚ znížiť emisie CO2 o 40 % do roku 2030 a súhlasia s tým, že prijmú integrovaný prístup k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy a k adaptácii na ne a zabezpečia všetkým prístup k bezpečnej, trvalo udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

Ďalšie informácie o Dohovore primátorov a starostov pre otázky klímy a Energy.

© foto xxx

Počas parížskeho samitu o klíme o pár týždňov neskôr podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil geografické rozšírenie Dohovoru primátorov a starostov pre otázky klímy a energetiky so zriadením nových regionálnych kancelárií v subsaharskej Afrike, Severnej a Južnej Amerike, Japonsku, Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii.

2016

© foto epp

V júni 2016 vstúpil Dohovor primátorov a starostov do novej fázy svojej histórie, keď padlo rozhodnutie spojiť sily s ďalšou iniciatívou miest a obcí, Compact of Mayors (Dohoda primátorov). Výsledný „Globálny dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku“ – ktorý oficiálne vznikne v januári 2017 – sa stane najväčším hnutím orgánov miestnej samosprávy so záväzkom prekročiť ciele vlastnej krajiny v oblasti klímy a energetiky. Plne v súlade s cieľmi OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a zásadami klimatickej spravodlivosti sa Globálny dohovor primátorov a starostov bude zaoberať troma kľúčovými otázkami: zmierňovaním dopadov zmeny klímy, adaptáciou na negatívne dôsledky zmeny klímy a všeobecným prístupom k bezpečnej, čistej a cenovo dostupnej energii.

Do tej doby bude Dohovor primátorov a starostov pokračovať v globálnom rozširovaní a bude otvorená kancelária Dohovoru primátorov a starostov pre subsaharskú Afriku.

helpdesk@comssa.org

2017
Globálny dohovor primátorov a starostov pre otázky klímy vznikne oficiálne v januári 2017. Toto, teraz už globálne, hnutie dá miestnym lídrom ešte silnejší hlas vo vzťahu k medzinárodným politikám a opatreniam v oblasti klímy a predstaví ich kolektívny dopad na globálnej úrovni.

V prvom štvrťroku 2017 k existujúcim kanceláriám pribudnú regionálne kancelárie Dohovoru v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Karibiku, Číne a juhovýchodnej Ázii, Indii a Japonsku.

info@eumayors.eu

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie