Bulletin Paktu starostů a primátorů
  Čtvrtletní bulletin Paktu Porady i pomoc  
       
 
Zveřejnění nových šablon: podpora vytyčených cílů měst spojených s klimatem a energetikou prostřednictvím vylepšeného systému sledování pokroku
Akční plány pro udržitelnou energii (SEAP) jsou těžištěm závazku měst spjatého s iniciativou Paktu starostů a primátorů. Jedná se o dokumenty, na něž se signatáři Paktu spoléhají, pokud jde o cíl snížení emisí CO2, jehož průměrná úroveň činí podle první várky plánů analyzovaných Společným výzkumným centrem Evropské komise 29 % ! Kancelář Paktu starostů a primátorů a Společné výzkumné centrum si uvědomují zcela zásadní význam SEAP i omezení zúčastněných měst a v posledních měsících usilují o zdokonalení a podporu rámce podávání zpráv v rámci iniciativy Paktu a souvisejících procesů (podávání, hodnocení a zpětná vazba).
 
   

S ohledem na to revidovaly šablonu SEAP a vytvořily novou šablonu pro sledování pokroku, která je nyní k dispozici na extranetu Paktu (Můj Pakt). Smyslem těchto nástrojů je podpora signatářů Paktu při sledování plnění jejich ambiciózních cílů uvedených v akčním plánu.

  • K čemu to slouží ?

Podobně jako v případě šablony Template SEAP ve fázi podávání SEAP představuje šablona Template pro sledování rámec podávání zpráv v souvislosti s Paktem a signatáři ji vyplňují ve fázi sledování. Umožňuje tak orgánům místní samosprávy strukturovaně informovat o svém pokroku v realizaci SEAP.

Další informace najdete v podrobných pokynech k hlášení(včetně společných pravidel, praktických doporučení a konkrétních příkladů), které vám pomohou se v nových rozhraních zorientovat. Na stránkách Knihovny Paktu si můžete stáhnout revidovanou šablonu SEAP a novou šablonu pro sledování ve formátu PDF.

  • Jaké jsou požadavky na podávání zpráv a jeho termíny ?

Pro připomenutí: signatáři Paktu jsou povinni :
- podávat zprávy o stavu realizace svých opatření – každé dva roky od předložení akčního plánu pro udržitelnou energii ) ;
- podávat kompletní zprávu o sledování včetně monitoringu bilance emisí (MEI) – každé čtyři roky od předložení SEAP.

** Upozornění : Vzhledem k pozdějšímu zveřejnění šablony SEAP SEAP a šablony pro sledování se signatářům první termín pro předkládání šablony pro sledování prodlužuje o devět měsíců. Příslušní signatáři o tom budou informováni ve zvláštní zprávě.**

 
     
    >> Bulletin Paktu starostů a primátorů Červenec 2014 <<
(218 visits )
 
     
Sledujte nás:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  Výlucnou odpovednost za obsah tohoto bulletinu nese Úrad Paktu starostu a primátoru a nemusí vždy odrážet názor Evropské unie. Evropská komise nenese žádnou odpovednost za jakékoli používání informací uvedených v tomto bulletinu. Pakt starostu a primátoru byl založen díky financní podpore Evropské komise a sestává z peti sdružení evropských orgánu místní samosprávy: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, a Fedarene.

Prihlaste se k odberu / odhlaste se z odberu tohoto bulletinu.
European Union  
 
Covenant of Mayors