Illustration Подписали Споразумението

Борбата срещу климатичните изменения ще бъде спечелена или изгубена в градските райони. Огромна част от населението на Европа живее и работи в градовете, като консумира около 80% от енергията, използвана в ЕС. Местните администрации – като най-близкото до гражданите ниво на управление – са в най-добра позиция да решават проблемите с климата по един цялостен начин. Ето защо все повече градове вземат решение да приемат предизвикателството, както се вижда и от нарастващия брой подписали Споразумението на кметовете.

Населените места, които се присъединяват към инициативата, се различават по размер – от малки села до големи градски конгломерати като Лондон или Париж.

Ангажиментите за подписалите Споразумението са свързани с Рамката на политиката в областта на климата и енергетиката на Европейския съюз. Те включват пакета относно климата и енергетиката на Европейския съюз за 2020 г. за подписали участници, които са се присъединили между 2008 г. и 2015 г., и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. на Европейския съюз, както и Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата за подписалите участници, които са се присъединили след 2015 г.

Към края на октомври 2015 г. подписалите Споразумението се ангажират с приемането на интегриран подход към смекчаване на въздействието от изменението на климата и адаптация. От тях се изисква да разработят Планове за действие за устойчива енергия и климат с цел съкращаване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и увеличаване на устойчивостта към изменението на климата в рамките на първите две години след присъединяването.

Списъкът на градовете, които са подписали Споразумението на кметовете, можете да намерите по-долу.


Търсене на подписали Споразумението...
Commitments:
Mitigation (2020 target)AdaptationMitigation (2030 target)

6716 Намерени профили на подписалите Споразумението. *

Подписали Население Commitments Статут
Sophiivka amalgamated territorial community, UA8,2432030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Druzhkivka, UA67,381Mitigation (2020 target)2030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Mstislavl , BY21,5432030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Paciano, IT9752030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Perechynska amalgamated territorial community, UA12,6132030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Brno, CZ377,9732030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Muzykivska amalgamated territorial community, UA2,672Mitigation (2020 target)2030 CO2 targetAdaptationПодадени Планове за действие
Svitlovodsk, UA53,6172030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, ES1,6002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Yuzhne, UA32,1542030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Hlukhiv, UA34,8262030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Chkalivska amalgamated territorial community, UA5,2392030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Vaukavysk , BY70,7372030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
District 3 of Bucharest, RO468,5472030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Kornynska amalgamated community, UA5,4252030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Pishchanka, UA5,9022030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Volnovakha, UA22,9882030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Vyshnivska amalgamated territorial community, UA7,5612030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Derhachi, UA20,1072030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Písek, CZ29,8002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Hrabovetska Almalgamated Community, UA4,2492030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Komyshuvaska Amalgamated Community, UA13,1572030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
NEPI, IT9,6872030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
HUSI, RO33,3202030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Volokyvska community, UA6,0862030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Preko, HR8,0002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
TREVENZUOLO, IT2,7532030 CO2 targetAdaptationПодадени Планове за действие
Berezan, UA16,4522030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Ovruch, UA16,4292030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Dnipro, UA1,002,6362030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Pechenizhyn , UA5,3522030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Vashkivtsi, UA5,4302030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Castelmarte, IT1,3202030 CO2 targetAdaptationПодадени Планове за действие
Pokrovska amalgamated community, UA13,2682030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Gerpinnes, BE12,7112030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Tiznit, MA76,0002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Bagnolo Mella, IT12,6772030 CO2 targetAdaptationПодадени Планове за действие
Shchaslyvtseve, UA1,461Mitigation (2020 target)2030 CO2 targetAdaptationПодадени Планове за действие
Gáldar, ES24,2212030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Ijevan, AM20,8002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
* Броят профили на подписали участници е по-малък от общия брой подписали участници. Това се дължи на групирането на участници, които разработват съвместен ПДУЕ под един и същи профил.
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила