Illustration Akadeemiline nurk

Akadeemilise nurga eesmärk on koondada teadlasi, kes uurivad linnapeade pakti algatusega seotud teemasid. Sellest peaks kujunema koht, kus nad saavad kolleegidega mõtteid vahetada, tutvustada uurimistulemusi ja luua pakti kogukonnaga tihedamaid suhteid. Samuti võiks nurk pakkuda mõtlemisainet uurimistöö algusjärgus olevatele teadlastele.

Teaduse kutse
Kas olete jõudnud oma tööga uurimisteema sõnastamise etappi? Linnapeade pakti sekretariaat võib pakkuda mõtlemisainet uurimisteemade valimiseks. See on võimalus teha teedrajavat uurimistööd ja toetada reaalselt kogu Euroopa kohalike omavalitsuste tegevust..
Teadlaste kogukond
Kas teid huvitavad uurimisteemad langevad kokku linnapeade pakti algatusega? Liituge pakti teadlaste kogukonnaga ja tutvustage oma innustavaid uurimistulemusi. Kasutage seda platvormi teadlaste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel võrgustike loomiseks ja teabe vahetamiseks.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused