Illustration Cúinne an léinn

Is é is aidhm do chúinne an léinn taighdeoirí atá ag déanamh staidéir ar réimsí a bhaineann le tionscnamh Chúnant na Méaraí a thabhairt le chéile. Beidh deis acu dul i dteagmháil lena bpiaraí, a gcuid taighde a scaipeadh agus aithne a chur ar phobail an Chúnaint. Chomh maith leis sin, ceapadh an cúinne seo chun spreagadh a thabhairt do thaighdeoirí atá ag tús a ngairm réime.

Gairm chun na heolaíochta
An bhfuil ábhar taighde á shainiú agat faoi láthair? Tá roinnt samplaí d’ábhair thaighde á gcur ar fáil ag Oifig Chúnant na Méaraí. Tapaigh an deis chun obair cheannródaíoch a dhéanamh, agus dul chun cinn a dhéanamh d’údaráis áitiúla ar fud na hEorpa.
Pobal na heolaíochta
An bhfuil do chuid taighde ar aon dul le tionscnamh Chúnant na Méaraí? Bí páirteach i bPobal Eolaíochta Chúnant na Méaraí agus scaip do chuid torthaí taighde spreagúla. Bain leas as an ardán chun dul i dteagmháil agus plé a dhéanamh idir an lucht léinn agus na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha.
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil