Illustration Akademický kútik

Akademický kútik si kladie za cieľ spájať výskumných pracovníkov venujúcich sa oblastiam súvisiacim s iniciatívou Dohovor primátorov a starostov. To im umožní komunikovať s kolegami, informovať o svojom výskume a umožní ich bližší kontakt s komunitou Dohovoru. Tento kútik má poskytnúť aj určitú inšpiráciu začínajúcim výskumným pracovníkom.

Volanie vedy
Ste vo fáze definovania témy vašej výskumnej práce? Kancelária Dohovoru primátorov a starostov vám ponúka určité inšpiratívne témy na výskum. Ide o príležitosť svojou priekopníckou prácou priniesť skutočný úžitok miestnym orgánom v celej Európe.
Vedecká komunita
Ladia vaše výskumné záujmy s iniciatívou Dohovor primátorov a starostov? Pridajte sa k vedeckej obci Dohovoru a informujte o podnetných výsledkoch vášho výskumu. Využite túto platformu pre nadväzovanie kontaktov a výmenu medzi akademickou obcou a miestnymi a regionálnymi orgánmi.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie