Illustration Seotud partnerite

Seotud partneritel on vahendid, mida allakirjutanud saavad kasutada pakti eesmärkide saavutamiseks. Need vahendid hõlmavad konkreetsemalt eriteadmiste jagamist, paktile allakirjutanute jaoks tehniliste või metoodikavahendite väljatöötamist ja isegi uuringuid mitmes paktiga seotud valdkonnas.

Seotud partnerite ülesanne on jagada paktile allakirjutanutele eriteadmisi – andes nende käsutusse oma oskused ja teadmised – ning tugevdada kohalike ametiasutuste ja muude asjaosaliste vahelisi partnerlusi.

Linnapeade pakti seotud partnerid on järgmised:

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused