Illustration Comhpháirtithe Comhlachaithe

Tá acmhainní ag Comhpháirtithe Comhlachaithe óna bhféadfaidh sínitheoirí leas a bhaint do chur i bhfeidhm chuspóirí an Chúnaint. Go nithiúil, tá na hacmhainní seo comhdhéanta de shaineolas a thabhairt, uirlisí teicniúla nó modheolaíochta a fhorbairt do Shínitheoirí an Chúnaint, agus fiú i mbun staidéir ar ghnéithe éagsúla den Chúnant.

Is é ról na gComhpháirtithe Comhlachaithe ná saineolas a chur ar fáil do Shínitheoirí an Chúnaint - trína gcuid scileanna agus fios gnó a chur ar fáil dóibh - agus chun comhpháirtíochtaí idir údaráis áitiúla agus gníomhaithe eile a chothú.

Tá na Comhpháirtithe Comhlachaithe do Chúnant na Méaraí liostaithe thíos:

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil