Illustration Asociētie partneri

Asociētajiem partneriem ir resursi, kuru priekšrocības parakstītāji var izmantot, īstenojot Pakta mērķus. Proti, šos resursus veido speciālu zināšanu piedāvājums, tehnisku vai metodoloģisku instrumentu izstrāde Pakta parakstītājiem un pat pētījumu veikšana par vairākiem Pakta aspektiem.

Asociēto partneru uzdevums ir nodrošināt Pakta parakstītājiem speciālas zināšanas, padarot pieejamu savu pieredzi un kompetenci, un veicināt vietējo pašvaldību un citu dalībnieku partnerību.

Pilsētu mēru pakta asociētie partneri ir norādīti turpmāk sarakstā:

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija