Illustration Asociētie partneri

Asociētajiem partneriem ir resursi, kuru priekšrocības parakstītāji var izmantot, īstenojot Pakta mērķus. Proti, šos resursus veido speciālu zināšanu piedāvājums, tehnisku vai metodoloģisku instrumentu izstrāde Pakta parakstītājiem un pat pētījumu veikšana par vairākiem Pakta aspektiem.

Asociēto partneru uzdevums ir nodrošināt Pakta parakstītājiem speciālas zināšanas, padarot pieejamu savu pieredzi un kompetenci, un veicināt vietējo pašvaldību un citu dalībnieku partnerību.

Pilsētu mēru pakta asociētie partneri ir norādīti turpmāk sarakstā:

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija