Illustration Asociovaní partneri

Asociovaní partneri majú k dispozícii zdroje, z ktorých môžu mať úžitok signatári Dohovoru pri realizovaní cieľov Dohovoru. Tieto zdroje konkrétne znamenajú vzájomnú výmenu odborných poznatkov, vývoj technických alebo metodologických nástrojov pre signatárov Dohovoru, a dokonca vypracovanie štúdií o viacerých hľadiskách Dohovoru.

Úlohou asociovaných partnerov je poskytovať signatárom Dohovoru odborné znalosti tým, že im dajú k dispozícii svoje zručnosti a know-how, a podporovať partnerstvá medzi orgánmi miestnej samosprávy a inými subjektmi.

  • The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy and the World Alliance for Efficient Solutions launched by the Solar Impulse Foundation signed a Memorandum of Understanding on 16 November 2017 in Bonn, Germany.
  • Other Associated Partners to the Covenant of Mayors are listed below:
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie