Illustration Samarbetspartner

Samarbetspartner har resurser som avtalsparterna kan dra nytta av i samband med att de genomför målsättningarna i avtalet. Konkret uttryckt består dessa resurser i att bidra med expertkunskaper, utveckla tekniska verktyg eller metodverktyg för avtalsparter, och till och med i att genomföra studier om ett stort antal aspekter av avtalet.

Samarbetspartnernas roll är att tillhandahålla avtalsparterna expertkunskaper – genom att göra sin kompetens och sitt kunnande tillgängliga för dem – och att främja samverkan mellan lokala myndigheter och andra aktörer.

  • The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy and the World Alliance for Efficient Solutions launched by the Solar Impulse Foundation signed a Memorandum of Understanding on 16 November 2017 in Bonn, Germany.
  • Other Associated Partners to the Covenant of Mayors are listed below:
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande