Illustration Samarbetspartner

Samarbetspartner har resurser som avtalsparterna kan dra nytta av i samband med att de genomför målsättningarna i avtalet. Konkret uttryckt består dessa resurser i att bidra med expertkunskaper, utveckla tekniska verktyg eller metodverktyg för avtalsparter, och till och med i att genomföra studier om ett stort antal aspekter av avtalet.

Samarbetspartnernas roll är att tillhandahålla avtalsparterna expertkunskaper – genom att göra sin kompetens och sitt kunnande tillgängliga för dem – och att främja samverkan mellan lokala myndigheter och andra aktörer.

Samarbetspartnerna i borgmästaravtalet listas nedan:

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande