Illustration Pakti koordinaatorid

„Pakti koordinaatorid“ on avaliku sektori asutused, kes annavad strateegilisi juhiseid, rahalist ja tehnilist abi linnapeade paktiga ühinevatele omavalitsusasutustele, kellel puuduvad nõuete täitmiseks vajalikud oskused ja/või vahendid.

Lisaks finantsabile toetavad pakti koordinaatorid allakirjutanuid tavaliselt CO2-heitkoguste inventuuri ja/või kliima riskianalüüsi läbiviimisel, samuti säästva energia ja kliimaalaste tegevuskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Pakti koordinaatorid on:

  • detsentraliseeritud ametkonnad nagu piirkonnad, maakonnad või kohalike omavalitsuste rühmad;
  • riiklikud asutused, nagu näiteks riiklikud energiaagentuurid.

Euroopa Komisjon peab pakti koordinaatoreid linnapeade pakti sekretariaadi peamisteks liitlasteks, sest neil on otsustav roll nende territooriumil asuvate kohalike omavalitsustega kontaktide loomises ja allakirjutanutele tehnilise-, finants-, haldus- ja poliitilise toetuse pakkumises, mida nad vajavad oma kohustuste täitmiseks.Pakti koordinaatori otsing…

192 pakti koordinaator(it) leitud..

Pakti koordinaatorid Riigid Allakirjutanut
Region of Crete-Regional Energy Agency-Regional Development Fund GR7
Administration of State Representative-Governor in Mtskheta-Mtianeti Region GE3
Aggregazione dei Comuni del Calatino Sud Simeto IT11
Aggregazione dei Comuni dell'EST Veronese IT18
ALI Comunimolisani IT85
Àrea Metropolitana de Barcelona ES
Autonome Provinz Bozen Südtirol IT
Autorità di Ambito Sele IT33
Balearic Islands Government ES29
Basque Energy Agency - EVE ES20
Bratislava Self-Governing Region SK
Cabildo Insular de Tenerife ES10
Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) GR13
Centru Regional Development Agency RO8
Chernihiv Regional State Administration UA
Città Metropolitana di Genova IT29
Città metropolitana di Roma Capitale IT49
Città Metropolitana di Torino IT53
Città Metropolitana di Venezia IT39
Communauté de Communes du Val d'Ille FR10
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused