Illustration Samordnare

Avtalssamordnare är offentliga myndigheter som har befogenhet och möjlighet att tillhandahålla strategisk vägledning, samt tekniskt och ekonomiskt stöd till borgmästaravtalets parter och de kommuner som ansluter sig till det.

Utöver ekonomisk assistans hjälper avtalssamordnare vanligtvis avtalsparterna med CO2-utsläppsinventeringen och/eller en klimatriskbedömning, och bistår även vid förberedelse och implementering av åtgärdsplanerna för en hållbar energi och ett hållbart klimat.

  • De regionala avtalssamordnarna är decentraliserade myndigheter som t.ex. regioner, provinser eller sammanslagningar av lokala myndigheter.
  • Nationella avtalssamordnare är nationella myndighetsorgan som t.ex. departement och nationella energimyndigheter.

EU-kommissionen betraktar dem som viktiga samarbetspartners i det arbete som utförs av borgmästaravtalets parter för att uppfylla sina åtaganden och utvidga avtalets inflytande.Sök en samordnare …

206 Hittade samordnare.

Samordnare Länder Avtalsparter
Region of Crete-Regional Energy Agency-Regional Development Fund GR7
Administration of State Representative – Governor in Lanchkhuti, Ozurgeti, Chokhatauri municipalities and in the city of Ozurgeti Municipality GE4
Administration of State Representative-Governor in Mtskheta-Mtianeti Region GE3
Aggregazione dei Comuni del Calatino Sud Simeto IT11
Aggregazione dei Comuni dell'EST Veronese IT18
ALI Comunimolisani IT85
Àrea Metropolitana de Barcelona ES
Autonome Provinz Bozen Südtirol IT
Autorità di Ambito Sele IT33
Balearic Islands Government ES31
Basque Energy Agency - EVE ES20
Bratislava Self-Governing Region SK
Bureau Economique de la Province de Namur BE1
Cabildo Insular de Tenerife ES11
Central Denmark Region DK
Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) GR15
Centru Regional Development Agency RO8
Chernihiv Regional State Administration UA11
Città Metropolitana di Genova IT29
Città metropolitana di Roma Capitale IT50
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande