Illustration Samordnare

Avtalssamordnare är offentliga myndigheter som har befogenhet och möjlighet att tillhandahålla strategisk vägledning, samt tekniskt och ekonomiskt stöd till borgmästaravtalets parter och de kommuner som ansluter sig till det.

Utöver ekonomisk assistans hjälper avtalssamordnare vanligtvis avtalsparterna med CO2-utsläppsinventeringen och/eller en klimatriskbedömning, och bistår även vid förberedelse och implementering av åtgärdsplanerna för en hållbar energi och ett hållbart klimat.

  • De regionala avtalssamordnarna är decentraliserade myndigheter som t.ex. regioner, provinser eller sammanslagningar av lokala myndigheter.
  • Nationella avtalssamordnare är nationella myndighetsorgan som t.ex. departement och nationella energimyndigheter.

EU-kommissionen betraktar dem som viktiga samarbetspartners i det arbete som utförs av borgmästaravtalets parter för att uppfylla sina åtaganden och utvidga avtalets inflytande.

Region of Abruzzo

Profile

President:Giovanni Chiodi
Länder: Italy
Website: http://www.regione.abruzzo.it

Contact

Main contact: Iris Flacco
Yrkesroll: Head of Department for Regional Energy Policy
Phone: 00390857672524

Strategy

Regione Abruzzo undertakes actions and initiatives for the development of renewable energies, energy saving and sustainable mobility in line with the European Commission objectives for Co2 reduction, according to Abruzzo Regional Energy Plan. To achieve these aims Regione Abruzzo also carries out a strong promotion and dissemination activity to raise awareness among local authorities and citizens

Signatories Supported

Signatories Befolkning Anslutning Status
Province of Teramo, IT308,76917 Dec 2010Anslutning
Villa Santa Lucia degli Abruzzi, IT18512 Mar 2011Monitoring started

Benchmarks

Regione Abruzzo Model
Category: Financing schemes
Description: All 305 cities in the Region have joined the Covenant of Mayors Regional Administration and all Provincial Administrations joined as coordinators. The Region allocated € 300,000 from the regional budget to assist the municipalities in preparation of Operational Plans and the entire resource of 35 million euros of structural funds EDRF 2007-2013, axis II Energy, to support the implementation of the intervention foreseen by the SEAP in the Region. 618 intervention realized: increase of the efficiency on existing plants, increase of the efficiency of public street lighting systems, realization of photovoltaic and thermodynamic solar plants , construction of insulating walls, Replacement of boilers , casings and windows, installation of temperature controllers on heating systems. The management: Regione Abruzzo, Provinces, regional and provincial Energy Agencies and ANCI.
Signatories involved: 305 Municipalities of Abruzzo Region; Supporting structure: Abruzzo Region and 4 Provinces

 


Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (19 votes)Benchmarks Språk
Regione Abruzzo Model en
Primo incontro nazionale dei coordinatori territoriali del Patto dei Sindaci it
Last updated at: 2 December 2014
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande