Illustration Споразумение на кметовете за климата и енергията

Обявено като „най-голямата в света инициатива за градския климат и енергия“ от комисар Мигел Ариас Канете, Споразумението на кметовете за климата и енергията обединява хиляди местни и регионални институции, доброволно обвързани с прилагането на целите на ЕС относно климата и енергията на своя територия. Новите страни по споразумението сега поемат задължението да намалят емисиите на CO2 с минимум 40% до 2030 г. и да възприемат интегриран подход за смекчаване на климатичните промени и адаптиране към тях.

PDF - 670.1 KB
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Нова рамка за 2030 г. и интегриране на адаптация

През лятото на 2015 г., приканена от комисар Мигел Ариас Канете, Европейската комисия и централата на Споразумението на кметовете стартираха консултационна процедура с подкрепата на Европейския комитет на регионите, за да съберат мненията на участниците относно бъдещето на Споразумението на кметовете. Реакцията беше единодушна: 97% призоваха за нова цел след 2020 г. и 80% призоваха за по-дългосрочна цел. Болшинството също така одобри целите за 2030 г. за минимум 40% намаляване на емисиите на CO2/GHG (парникови газове) и подкрепи интегрирането на мерки за смекчаване на климатичните промени и адаптиране към тях под обща инициатива.

Новото интегрирано Споразумение на кметовете за климата и енергията бе стартирано от Европейската комисия на 15 октомври 2015 г. по време на церемония в Европейския парламент в Брюксел. Трите основни аспекта на затвърденото Споразумение – смекчаване на климатичните промени, адаптиране към тях и сигурна, устойчива и достъпна енергия – бяха символично одобрени

Визия на участниците в Споразумението

Участниците одобряват споделена визия за 2050 г.: ускоряване на декарбонизацията на своите територии, подсилване на капацитета за адаптиране към неизбежното влияние на климатични промени и осигуряване на достъп до сигурна, устойчива и достъпна енергия за своите граждани.

Ангажименти на участниците в Споразумението

Градовете – участници в Споразумението, поемат ангажимента да действат в подкрепа на внедряването на целта на ЕС за 40% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и възприемането на споделен подход за смекчаване на климатичните промени и адаптиране към тях.

За да превърнат своя политически ангажимент в практически мерки и проекти, участниците в Споразумението трябва конкретно да изготвят Инвентаризация на базовите емисии и Оценка на уязвимостта и рисковете, свързани с климатичните промени. Те се ангажират да изпратят в рамките на две години, считано от датата на решението на местния съвет, План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК), описващ основните действия, които планират да предприемат. Стратегията за адаптиране трябва да е част от ПДУЕК и/или да е разработена и разгърната в отделен(ни) документ(и) за планиране – участниците могат да изберат формат по свое предпочитание. Този смел политически ангажимент бележи началото на дългосрочен процес, в който градовете се ангажират да се отчитат на всеки две години относно напредъка на плана

Ретроспекция: Произход на Споразумението и инициативите „Mayors Adapt“

След приемането през 2008 г. на пакета „Климат и енергетика“ на ЕС за 2020 г., Европейската комисия стартира Споразумението на кметовете, за да одобри и подкрепи усилията, положени от местните власти, за внедряване на политики за устойчива енергия.

Споразумението на кметовете е уникална, разрастваща се инициатива, която успя да мобилизира голям брой местни и регионални институции в разработването на планове за действие и насочването на инвестиции към мерки за смекчаване на климатичните промени.

На базата на успеха на Споразумението на кметовете, през 2014 г. бе стартирана инициативата „Mayors Adapt“, която разчита на същия управленски модел, приканвайки градовете да поемат политически ангажименти и да предприемат действия за подготвяне за неизбежното влияние на климатичните промени. В края на 2015 г. инициативите се сляха в ново интегрирано Споразумение на кметовете за климата и енергията, което възприе целите на ЕС за 2030 г., както и интегриран подход за смекчаване на климатичните промени и адаптиране към тях.

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила