Illustration Merų paktas dėl klimato ir energetikos

Merų paktas dėl klimato ir energetikos, kurį Europos Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete’as pavadino didžiausia pasaulyje miestų klimato ir energetikos iniciatyva, vienija tūkstančius vietos ir regiono valdžios institucijų, savanoriškai įsipareigojusių įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus savo teritorijoje.

Prisijungusios naujos institucijos įsipareigoja sumažinti išmetamąsias CO2 dujas ne mažiau kaip 40 % iki 2030 m. ir parengti integruotą metodą, kaip sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Naujoji 2030 m. programa ir prisitaikymo integracija

2015 m. vasarą Europos Komisijos nario Miguelio Ariaso Cañete’o paraginta Europos Komisija ir Merų pakto biuras kartu su Europos regionų komitetu pradėjo konsultacijas siekdami sužinoti suinteresuotųjų asmenų nuomonę apie Merų pakto ateitį. Atsakymas buvo bendras: 97 % nurodė, kad nuo 2020 m. reikia naujo planinio rodiklio ir 80 % pareiškė, kad reikia ilgalaikio planinio rodiklio. Dauguma taip pat pritarė tikslui iki 2030 m. sumažinti išmetamąsias CO2 dujas ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) ne mažiau kaip 40 % ir palaikė iniciatyvą bendromis jėgomis sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Europos Komisija priėmė naują integruotą Merų paktą dėl klimato ir energetikos 2015 m. spalio mėn. 15 d. per Europos Parlamento ceremoniją Briuselyje. Buvo simboliškai patvirtinti trys svaresnio pakto ramsčiai – sušvelninimas, prisitaikymas bei patikima, tvari ir įperkama energija. gošanās pasākumu klimatiskajām pārmaiņām integrēšanu.

Prisijungusių institucijų vizija

Prisijungusios institucijos pritarė bendrai 2050 m. vizijai: greičiau sumažinti anglies dioksido išmetimą savo teritorijose, stiprinti savo gebėjimus prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio ir aprūpinti savo piliečius patikima, tvaria ir įperkama energija.

Prisijungusių institucijų įsipareigojimai

Prisijungę miestai įsipareigojo imtis veiksmų, kad padėtų įgyvendinti ES tikslą – iki 2030 m. 40 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir nustatyti bendrą požiūrį, kaip sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Kad politiniai įsipareigojimai virstų praktinėmis priemonėmis ir projektais, paktą pasirašę miestai visų pirma turės parengti pradinį išmetamųjų teršalų aprašą bei klimato kaitos rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimą. Per dvejus metus nuo vietos tarybos sprendimo miestai įsipareigoja pateikti Tvarios energetikos ir klimato veiksmų planą (angl. SECAP), apimantį pagrindinius veiksmus, kurių jie ketina imtis. Prisitaikymo strategija turi būti SECAP plano dalis ir (arba) parengta kaip atskiras (-i) planavimo dokumentas (-ai) – prisijungusios institucijos gali pasirinkti, kokia forma pateiki dokumentus. Šiuo ryžtingu politiniu įsipareigojimu pradedamas ilgalaikis procesas, per kurį miestai įsipareigoja kas dvejus metus pranešti, kaip vyksta įgyvendinimo procesas.

Žvilgsnis į praeitį Pakto atsiradimas ir merų prisitaikymo prie klimato kaitos iniciatyvos

2008 m. priėmus ES 2020 m. klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, Europos Komisija inicijavo Merų paktą, kad būtų paremtos vietos valdžios institucijų pastangos įgyvendinti tvarios energetikos politiką.

Merų paktas – tai unikalus procesas „iš apačios į viršų“, kuriuo pavyko paskatinti gausybę vietos ir regiono valdžios institucijų parengti veiksmų planus ir investuoti į klimato kaitos sušvelninimo priemones.

Merų pakto sėkmė paskatino 2014 m. priimti iniciatyvą „Merai prisitaiko“ (angl. „Mayors Adapt“), pagrįstą tokiu pačiu valdymo modeliu, raginančią miestus priimti politinius įsipareigojimus ir imtis veiksmų, kad būtų pasirengta neišvengiamam klimato kaitos pokyčiui. 2015 m. pabaigoje šios iniciatyvos buvo sujungtos į bendrą integruotą Merų paktą dėl klimato ir energetikos, numatant ES 2030 m. tikslus ir bendrą požiūrį, kaip sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija