Illustration Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki jo je komisar Miguel Arias Cañete napovedal kot „največjo pobudo na področjih podnebnih sprememb in energije na svetu“, združuje na tisoče lokalnih ter regionalnih organov, ki so se prostovoljno zavezali k izvajanju ciljev EU na področjih podnebnih sprememb in energije na svojem ozemlju.

Novi podpisniki se zavezujejo, da bodo do leta 2030 emisije CO2 zmanjšali za najmanj 40 % in sprejeli celosten pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Novi okvir za leto 2030 in vključevanje prilagajanja

Poleti 2015 sta Evropska komisija in Urad Konvencije županov na pobudo komisarja Miguela Ariasa Cañeteja začela postopek posvetovanja ob podpori Evropskega odbora regij, da bi zbrala mnenja deležnikov o prihodnosti Konvencije županov. Odziv je bil soglasen: 97 % anketirancev je pozvalo k novemu cilju po letu 2020, 80 % pa k dolgoročnejšemu cilju. Večina je podprla tudi cilje za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij CO2/toplogrednih plinov za najmanj 40 %, in združitev blažitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje v skupen okvir.

Evropska komisija je novo združeno Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo predstavila 15. oktobra 2015 med slovesnostjo v Evropskem parlamentu v Bruslju. Simbolično so podprli tri stebre okrepljene Konvencije, tj. blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varno, trajnostno in cenovno dostopno energijo.

Vizija podpisnikov

Podpisniki podpirajo skupno vizijo za leto 2050: pospeševanje razogljičenja ozemelj, krepitev sposobnosti prilagajanja na neizogibne vplive podnebnih sprememb ter zagotavljanje dostopa do varne, trajnostne in cenovno ugodne energije za državljane.

Zaveze podpisnikov

Mesta podpisniki se zavezujejo k ukrepom za podporo izvajanja cilja EU za leto 2030, tj. zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 %, ter sprejetja skupnega pristopa k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Da bi podpisniki Konvencije svoje politične zaveze prenesli v praktične ukrepe in projekte, morajo pripraviti osnovno evidenco emisij ter oceno tveganja in ranljivosti na področju podnebnih sprememb. Zavezujejo se, da bodo v dveh letih po datumu sprejetja odločitve lokalnega sveta predložili akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), v katerem bodo opisani ključni ukrepi, ki jih nameravajo sprejeti. Strategija prilagajanja bi morala biti del tega akcijskega načrta in/ali pripravljena ter vključena v ločeni projektni dokumentaciji, pri čemer lahko podpisniki sami izberejo obliko. Ta drzna politična zaveza zaznamuje začetek dolgoročnega postopka, pri čemer so se mesta zavezala, da bodo vsaki dve leti poročala o napredku izvajanja.

Pogled nazaj: Začetki pobud Konvencija županov in Mayors Adapt

Evropska komisija je leta 2008 po sprejetju svežnja ukrepov EU za podnebne spremembe in obnovljivo energijo do leta 2020 predstavila Konvencijo županov za spodbujanje ter podporo prizadevanj lokalnih organov pri izvajanju politik trajnostne energije.

Konvencija županov je edinstveno gibanje od spodaj navzgor, v okviru katerega se je doseglo, da je veliko število lokalnih in regionalnih organov začelo pripravljati akcijske načrte ter usmerjati naložbe v ukrepe za blažitev podnebnih sprememb.

Na podlagi uspeha Konvencije županov je bila leta 2014 predstavljena pobuda Mayors Adapt, ki temelji na enakem modelu upravljanja, pri čemer so mesta vabljena k sprejetju političnih zavez in ukrepov za predvidevanje neizogibnih vplivov podnebnih sprememb ter pripravo nanje. Konec leta 2015 sta bili pobudi združeni v okviru nove celostne Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, pri čemer so bili sprejeti cilji EU za leto 2030 ter celosten pristop k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo