Illustration KROK 1: Podpis Paktu starostů a primátorů

Vytvoření odpovídajících administrativních struktur

Navržení opatření pro udržitelnou energii a klima je náročný a dlouhodobý proces, který je třeba systematicky plánovat a nepřetržitě řídit. Vyžaduje spolupráci a koordinaci různých odborů místní samosprávy, jako například odboru pro ochranu životního prostředí, půdní fond a územní plánování, ekonomické a sociální otázky, správu fondu budov a infrastruktury, mobilitu a dopravu, rozpočet a finance, zadávání veřejných zakázek, civilní ochranu atd. K úspěšné realizaci Paktu starostů a primátorů je třeba upravit a optimalizovat vaše interní administrativní struktury. Je třeba vyhradit zvláštní oddělení a udělit jim náležité pravomoci. Na provádění závazků Paktu starostů a primátorů by se rovněž měly vyčlenit dostatečné finanční a lidské zdroje. Je naprosto zásadní, aby bylo řízení udržitelné energie a klimatu začleněno do ostatních opatření a iniciativ vašich příslušných odborů místní samosprávy a stalo se součástí celkového plánování vašeho orgánu místní samosprávy. Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 1.3. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení