Illustration TRIN 1: Underskrift af borgmesterpagten

Oprettelse af de nødvendige administrative strukturer

Udvikling af handlingsplaner og politikker for bæredygtige energi og klima og er en udfordrende og tidskrævende proces, som løbende skal planlægges og administreres. Den kræver samarbejde og koordination mellem forskellige afdelinger i den lokale administration, såsom miljøbeskyttelse, arealanvendelse og fysisk planlægning, økonomi og sociale forhold, bygningsadministration og infrastruktur, mobilitet og transport, budget og økonomi, indkøb, civilt beredskab osv.

For at styrke jeres muligheder for at opnå målene i borgmesterpagten, skal jeres interne administrative strukturer tilpasses og optimeres. Særlige afdelinger med tilstrækkelige kompetencer bør oprettes, og der skal allokeres tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer specielt til implementering af forpligtelserne i borgmesterpagten. Det er alt afgørende, at administration af bæredygtig energi og klimatilpasning integreres i de relevante kommunale afdelingers andre handlinger og initiativer, og I skal sikre, at dette bliver en del af jeres lokale myndigheds overordnede planlægning.

Yderligere oplysninger:

Handlingsplan vejledning og Trin 1.3. i Bytilpasning støtteværktøj.

Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura