Illustration CÉIM 1: Cúnant na Méaraí a shíniú

Leorstruchtúir riaracháin a chruthú

Próiseas dúshlánach fadálach atá i gceist chun beartais fuinnimh agus gníomhartha maidir leis an athrú aeráide a cheapadh, agus tá pleanáil agus bainistíocht leanúnach i gceist leis. Teastaíonn comhoibriú agus comhordú idir na ranna éagsúla sa riarachán áitiúil, amhail cosaint an chomhshaoil, úsáid talún agus pleanáil spásúlachta, gnóthaí eacnamaíochta agus sóisialta, bainistíocht foirgneamh agus bonneagair, soghluaisteacht agus iompar, buiséadú agus airgeadas, soláthar poiblí, cosaint shibialta, etc. D’fhonn cur le do chumas chun spriocanna Chúnant na Méaraí a ghnóthú, ní mór mionathruithe agus barrfheabhsú a chur i bhfeidhm ar na struchtúir riaracháin inmheánacha. Ba cheart ranna sainiúla a bhfuil na hinniúlachtaí is gá acu a shannadh, mar aon le dóthain acmhainní airgeadais agus daonna chun gealltanais Chúnant na Méaraí a chur chun feidhme. Is ríthábhachtach é bainistíocht oiriúnaithe fuinnimh agus athraithe aeráide a chomhtháthú le gníomhartha agus tionscnaimh eile de chuid ranna ábhartha an údaráis áitiúil, agus caithfidh tú cuid de phleanáil fhoriomlán an údaráis áitiúil a dhéanamh de.

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar an phlean gníomhartha agus Céim 1.3. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach.

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil