Illustration 1. KORAK: potpisivanje Sporazuma gradonačelnika

Stvaranje odgovarajućih upravnih struktura

Osmišljanje politika održivog energetskog i klimatskog razvitka izazovan je postupak za koji je potrebno mnogo vremena te ga treba sustavno planirati i njime kontinuirano upravljati. Zahtijeva suradnju i koordinaciju različitih odjela lokalne uprave, primjerice odjela za zaštitu okoliša, korištenje zemljišta i prostornog planiranja, gospodarskih i socijalnih poslova, društvena poslova, graditeljstvo i upravljanje infrastrukturom, mobilnost i transport, proračun i financije, civilnu zaštitu itd.

Kako biste ojačali svoje sposobnosti za ostvarivanje ciljeva Sporazuma gradonačelnika, vaša interna administrativna tijela potrebno je prilagoditi i optimizirati. Osim toga potrebno je uspostaviti specijalizirane odjele s odgovarajućim nadležnostima te osigurati financijske i ljudske resurse za provedbu Sporazuma gradonačelnika. Vrlo je bitno da gospodarenje održivom energijom i prilagođavanje klimatskim promjenama bude integrirano s ostalim aktivnostima i inicijativama vaših nadležnih općinskih odjela te da morate omogućiti da ono bude dio cjelokupnog planiranja koje provode lokalne vlasti.

Daljnje informacije: Vodič za Akcijski plan i Korak 1.3. Alata podrške za urbano prilagođavanje.

Twitter
Razmjenjujte
putem mobilnog telefona
Facebook
Postanite pobornik
Postanite pobornik
Newsletter
Pretplatite
se na mjesečni bilten
Rss-izvori
Primajte novosti
u stvarnom vremenu
Uz političku podršku Europske komisije Uz političku podršku Europske komisije. Mrežnu stranicu usklađuje Ured Sporazuma gradonačelnika.
Novosti | Raspored događanja | Pregled stranice | Rss-pomoć | Impressum | Uvjeti korištenja