Illustration 1 ŽINGSNIS: Merų pakto signataras

Kaip kuriamos atitinkamos administracinės struktūros

Tvarios energijos ir klimato veiksmų planų sudarymas yra sudėtingas ir laiko reikalaujantis procesas, kurį reikia planuoti ir nuolat peržiūrėti. Tuo tikslu būtinai turi vykti įvairių savivaldybės skyrių bendradarbiavimas ir koordinavimas, pvz., turi bendradarbiauti aplinkosaugos, žemėtvarkos ir planavimo, ekonomikos ir socialinių reikalų, statybos ir infrastruktūros, mobilumo ir transporto, biudžeto ir finansų, viešųjų pirkimų, civilinės saugos, ir kt. skyriai.

Siekiant padidinti savo galimybes siekiant merų pakto tikslų, būtina pritaikyti ir optimizuoti savo administracijos vidaus struktūras. Merų pakto įsipareigojimų įgyvendinimui būtina paskirti konkrečius atitinkamos kompetencijos skyrius, be to, būtina tam skirti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Ypač svarbu, kad tvarios energijos ir klimato veiksmų administravimas būtų integruotas į kitas atitinkamų savivaldybės skyrių veiklas ir iniciatyvas; be to, būtina užtikrinti, kad jis taptų bendrojo jūsų savivaldybės plano dalimi.

Papildoma informacija: Gairės veiklos planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 1.3 žingsnis..

Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija