Illustration 1. SOLIS: Pilsētu mēru pakta parakstīšana

Atbilstošu administratīvo struktūru izveide

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas izstrāde ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kuru nepieciešams plānot un pastāvīgi pārvaldīt. Tas prasa sadarbību un saskaņošanu starp dažādām vietējās administrācijas nodaļām, kas atbildīgas par tādām jomām kā vides aizsardzība, zemes lietošana un telpiskā plānošana, ekonomika un sociālie jautājumi, ēku un infrastruktūru pārvaldība, mobilitāte un transports, budžets un finanses, iepirkumi, civilā aizsardzība u.c.

Lai stiprinātu savu spēju sasniegt Pilsētu mēru pakta mērķus, ir jāpielāgo un jāoptimizē jūsu iekšējās administratīvās struktūras. Saistību izpildei jāieceļ konkrētas nodaļas ar atbilstošu kompetenci, kā arī jāpiešķir pietiekami finanšu resursi un cilvēkresursi. Ir būtiski, lai ilgtspējīga enerģētikas un klimata pielāgošanās pārvaldība tiktu integrēta ar pārējiem jūsu pašvaldības nodaļu pasākumiem un iniciatīvām, un jums jānodrošina, lai tā kļūtu par daļu no pašvaldības vispārējās plānošanas.

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka solis 1.3..

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija