Illustration STAP 1: Ondertekening van het Burgemeestersconvenant

Oprichting van adequate administratieve structuren

Het uitwerken van een actiebeleid inzake duurzame energie en klimaat is een uitdagend en tijdrovend proces dat gepland en voortdurend beheerd moet worden. Het vergt de medewerking en coördinatie van verschillende departementen bij de lokale administratie, zoals milieubescherming, landgebruik en ruimtelijke ordening, economie en sociale zaken, gebouw- en infrastructuurbeheer, mobiliteit en transport, begroting en financiën, aankoop, civiele bescherming, enz.

Ter versterking van uw vermogen om de Convenantdoelstellingen te bereiken, moeten uw administratieve structuren bovendien aangepast en geoptimaliseerd worden. Specifieke departementen met geschikte competenties dienen er verder aan toegewezen te worden en er moeten ook voldoende financiële en menselijke middelen uitgetrokken worden voor de implementatie van de verbintenissen van het Burgemeestersconvenant. Tot slot is het van essentieel belang dat het beheer van duurzame energie en klimaataanpassing geïntegreerd wordt in de andere acties en initiatieven die uw gemeentelijke departementen ondernemen en dat u ervoor zorgt dat het deel gaat uitmaken van de algemene planning van uw lokaal bestuur.

Meer informatie: Actieplangids en Stap 1.3 van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer