Illustration KROK 1: Sygnowanie Porozumienia Burmistrzów

Utworzenie odpowiednich struktur administracyjnych

Ponieważ tworzenie zrównoważonej polityki energetycznej i klimatycznej jest procesem długotrwałym i stanowiącym wyzwanie, niezbędna jest systematyczność planowania i ciągłość zarządzania. Wymaga to współpracy i koordynacji działań różnych jednostek administracji lokalnej — tych odpowiedzialnych za ochronę środowiska, zagospodarowanie terenu i planowanie przestrzenne, gospodarkę, kwestie społeczne, zarządzanie infrastrukturą i budynkami, mobilność i transport, finanse i budżet, zamówienia, obronę cywilną itd.

Aby wzmocnić swoje możliwości realizacji celów Porozumienia Burmistrzów, wewnętrznym strukturom administracyjnym jego sygnatariuszy należy nadać optymalny kształt i dostosować je do możliwości realizacji tego celu. Konkretne działy posiadające odpowiednie kompetencje powinny otrzymać wystarczające zasoby finansowe i kadrowe wykorzystywane wyłącznie do realizacji zobowiązań Porozumienia Burmistrzów. Bardzo ważne jest, aby zarządzanie zrównoważonym zużyciem energii i procesem przystosowania do zmian klimatycznych było powiązane z innymi inicjatywami i działaniami poszczególnych działów administracyjnych, tak aby stanowiło element szerszego planu władz lokalnych.

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu działań i Krok 1.3. narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna