Illustration KROK 1: Podpis Dohovoru primátorov a starostov

Vytvorenie primeraných administratívnych štruktúr

Navrhovanie udržateľných politík v oblasti energetiky a klímy je ťažký a časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje plánovanie a neustále riadenie. Potrebná je spolupráca a koordinácia medzi rôznymi oddeleniami miestnej správy, napríklad oddeleniami pre ochranu životného prostredia, územné plánovanie, ekonomiku a sociálnych veci, správu budov a infraštruktúry, mobilitu a dopravu, rozpočet a financie, verejné obstarávanie, civilnú ochranu, atď.

Na posilnenie kapacít s cieľom dosiahnuť vaše ciele z Dohovoru primátorov a starostov je potrebné upraviť a optimalizovať vaše interné administratívne štruktúry. Implementáciou Dohovoru primátorov a starostov treba poveriť konkrétne oddelenia s vhodnými kompetenciami a je potrebné na ňu vyčleniť dostatočné finančné a ľudské zdroje. Je kľúčovo dôležitý, aby riadenie v oblasti udržateľnej energetiky a adaptácie na zmeny klímy bolo integrované s ďalšími činnosťami a iniciatívami príslušných oddelení miestnej samosprávy. Taktiež je potrebné, aby sa stalo celkového plánovania vášho obecného úradu.

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 1.3 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie