Illustration KORAK 1: Podpis Konvencije županov

Oblikovanje ustreznih upravnih struktur

Postopek oblikovanja trajnostne energetske in podnebne politike je zahteven in časovno potraten, zato je potrebno njegovo načrtovanje in stalno upravljanje. Zahteva sodelovanje in usklajevanje med različnimi oddelki v lokalni upravi, kot je varstvo okolja, raba zemljišč in prostorsko načrtovanje, gospodarstvo in socialne zadeve, upravljanje zgradb in infrastrukture, mobilnost in promet, proračun in finance, javna naročila, civilna zaščita itd.

Da bi dosegli cilje iz Konvencije županov, morate prilagoditi in optimirati svoje notranje upravne strukture. Zagotoviti morate posebne oddelke z ustreznimi pristojnostmi ter zadostne finančne in človeške vire, namenjene izvajanju zavez iz Konvencije županov. Bistveno je, da je upravljanje trajnostne energije in prilagajanje podnebnim spremembam vključeno v druge ukrepe in pobude relevantnih občinskih oddelkov, ob tem pa je potrebno zagotoviti, da postane del splošnega načrtovanja vaše lokalne oblasti.

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 1.3 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo