Illustration STEG 1: Undertecknande av Borgmästaravtalet

Skapa lämpliga administrativa strukturer

Att utarbeta en åtgärdsplan för hållbar energi och klimat är en utmanande och tidskrävande process som måste planeras och förvaltas fortlöpande. Den kräver samarbete och koordination mellan olika avdelningar inom den lokala förvaltningen, t.ex. miljöskydd, markanvändning, fysisk planering, ekonomi och socialfrågor, administration av byggnader och infrastruktur, mobilitet och transport, budgetering och ekonomiplanering, upphandling, civilskydd etc.

För att förstärka er förmåga att uppnå målen i borgmästaravtalet ska de interna administrativa strukturerna anpassas och optimeras. Relevanta avdelningar med lämpliga kompetenser och personal- och ekonomiresurser ska avsättas till fullgörandet av åtagandena i borgmästaravtalet. Det är oerhört viktigt att förvaltningen av hållbar energi och klimatanpassning integreras med era relevanta kommunala avdelningars övriga åtgärder och initiativ, och man måste säkerställa att den blir en del av den övergripande planeringen hos er lokala myndighet.

Mer information: Guide för åtgärdsplan ochSteg 1.3. i verktyget för urban anpassning.

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande