Illustration VAIHE 1: Kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoitus

Päästöjen lähtötason inventaarion, riskien ja haavoittuvuuden sekä toimintasuunnitelman kehittäminen

 1. Kehitä selkeä näkemys pitkäjaksoiselle strategialle
 2. Perusta ne olemassa olevien toimien pohjalta
 3. Ota kansalaiset ja paikalliset sidosryhmät mukaan
 4. Arvioi ja paikanna rahalliset resurssit
  • Toteuta päästöjen lähtötason inventaario
  • Toteutailmastonmuutosriskin ja haavoittuvuuden arviointi
 5. Kehitä toimintasuunnitelma

Kehitä selkeä näkemys pitkäjaksoiselle strategialle

Kestävän energian tulevaisuuden näkemys toimii ohjenuorana yleiskokouksen allekirjoittajille. Se palvelee yhdistävänä osana, johon kaikki sidosryhmät voivat viitata, tarkoittaen kaikkia aina poliittisista johtajista asukkaisiin ja eturyhmiin.

Näkemyksesi tulee olla yhteensopiva kaupunginjohtajien yleiskokouksen sitoumusten kanssa: sen tulee ilmaista, että paikallisviranomaiset saavuttavat 40 % CO2-päästöjen vähentämistavoitteen vuoteen 2030 mennessä ja lisää ilmstonmuutoksen sietokykyä. Rohkaisemme sinua vahvasti olemaan myös vielä kunnianhimoisempi!

Tällaisen näkemyksen on oltava realistinen niin, että voit heijastaa uusia arvoja tai murtaa vanhoja rajoja, joille ei ole enää oikeutusta. Se kuvaa haluttua kaupungin tulevaisuutta ja se ilmaistaan visuaalisin termein, jotta siitä tulee ymmärrettävämpi asukkaille ja sidosryhmille. Pidä näkemys ja tavoitteet "ÄLYKKÄINÄ": Säsmällinen, mitattava, saavutettava, realistinen ja aikasidonnainen!

Lisätietoja: Toimintasuunnitelmaopas ja Kaupunkialueen sopeuttamisen tukityökalun Vaihe 4.4..

Perusta ne olemassa olevien toimien pohjalta

Yhteisössä on paljon rinnakkaista suunnittelua ja käytäntöjä, mutta myös potentiaalista synergiaa eri osastojen välillä.

Sinun on tunnistettava olemassa olevat paikallisviranomaisten käyttämä yhteisön, alueen ja kansalliset energaa ja ilmastoa koskevat käytännöt, suunnitelmat, toimintatavat ja määräykset. Voit käydä läpi ja tarkastaa merkityissä asiakirjoissa olevat kestävää energiapolitiikkaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat tavoitteet ja päämäärät. Kaikki tarvittavat toimijat ja sidosryhmät voidaan kutsua keskustelemaan potentiaalisista konflikteista ja synergioista.

Lisätietoja: Toimintasuunnitelmaopas ja Kaupunkialueen sopeuttamisen tukityökalun Vaihe 4.3..

Ota kansalaiset ja paikalliset sidosryhmät mukaan

Päästöjen lähtötason inventaarion, riski- ja haavoittuvuusarvoinnin tai kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman kehittäminen vaatii merkittävää resursointia. Yhteisösi, erityisesti jos se on pieni, voi kohdata vaikeuksia löytää ihmis-/rahoituskapasiteettia ja teknistä osaamista tavoitteiden täyttämiseksi. Tällaisiä haasteita voidaan kuitenkin jakaa ja luoda synergioita alueellisten yleiskokouksen koordinaattoreiden ja tukijoiden avulla. Voit odottaa yleiskokouksen koordinaattoreilta ja tukijoilta laaja-alaista neuvontaa kaikista enegiaan ja ilmastotoimiin liittyvistä puolista asekä käytännön teknistä apua toimintasuunnnitelman suunnittelussa.

Katso näiden verkkosivujen "TIETOJA"-osiosta lisätietoa yleiskokouksen koordinaattoreista ja tukijoista. Kansalaisten mukaan ottaminen on tärkeää käyttäytymismuutosta stimuloidessa. Yleiskokouksen allekirjoittajana olet sitoutunut jalkauttamaan ja ottamaan kansalaisia mukaan prosessiin. Tiedon, kommunikaation, tietoisuuden kasvattamisen, motivaation ja koordinoinnin strategiat ovat erittäin tärkeitä menestymisen ainesosia!

Lisätietoja: Toimintasuunnitelmaopas ja Kaupunkialueen sopeuttamisen tukityökalun Vaihe 1.6.

Kysymyksiä?

Napsauta tässä, kun haluat katsoa onko alueellasi yleiskokouksen koordinaattoria tai tukijaa.

Arvioi ja paikanna rahalliset resurssit

Rahalliset resurssit on tunnitstttava pitkäaikaisen strategian kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tämä sisältää pääosin yhteisön budjetin, vastaavan aikajakson ja potentiaalisten vaihtoehtoisten rahoituslähteiden paikantamisen (esim. eurooppalaiset/kansalliset/alueelliset rahoitusjärjestlyt, ESCO:t, julkis-yksityiset kumppanuudet, jne.)

Lisätietoja: Toimintasuunnitelmaopas ja Kaupunkialueen sopeuttamisen tukityökalun Vaihe 4.2..

Toteuta päästöjen lähtötason inventaario

Paikallistason energiankulutus ja CO2-päästöt riippuvat monista eri tekijöistä: taloudellinen rakenne, taloudellisen aktiivisuuden aste, väkiluku, tiheys, rakennusvarastojen ominaisuudet, erilaisten kuljetustilojen käyttö ja kehitysaste, asukkaiden käytös, ilmasto, jne.

Joihinkin tekijöihin voidaan vaikuttaa lyhytaikaisesti (kuten asukkaan käyttäytymiseen), kun taas toisiin voidaan vaikuttaa vain keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä (rakennusvarastojen energiatehokkuus). Näiden parametrien vaikutusta on hyödyllistä ymmärtää, kuinka ne vaihtelevat ajan kuluessa ja tunnistaa mihin paikallisviranomainen voi toimia (lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä jaksolla). Päästöjen lähtötason inventaario (BEI) määrittää alueen energian kulutuksesta johtuvien hiilidioksidipäästöjen (tai vastaavan) määrän yleiskokouksen allekirjoittajan alueella. Se tunnistaa Co2-päästöjen päälähteet ja niiden vähennyspotentiaalin.

BEI on SECAP-aloitteen lievennystoimintojen aloituspiste, koska se antaa tietoa hiilidioksidipäästöjä muodostavien sektoreiden luonteesta ja auttaa edelleen asianmukaisten toimenpiteiden tunnistamisessa. Lisätiedot ja metodologinen tuki: SEAP-ohjeistusten osa 2.

Kysymyksiä?

Vieraile TUKI-osion Usein Kysytyt Kysymykset -sivulla lisätietojen saamiseksi.

Toteuta ilmastonmuutosriskin ja haavoittuvuuden arviointi

Ilmaston riskin ja haavoittuvuuden arviointi on tarpeellista SECAP-päätösten sopeuttamisosassa, sekä missä tahansa lähtötason arvioinnissa, joita kaupungit haluavat toteuttaa sopeuttamisprosessien käynnistämiseksi. Tämä arviointi tähtää lujan perustan luomiseen prioriteettien asettamiseksi ja kohdistaa kaupungin tai alueen ilmastonmuutosvasteen. Siinä arvioidaan nykyisiä ilmasto-olosuhteita ja odotettavissa olevia muutoksia, ja tämä auttaa arviomaan ilmaston lieventämis- ja sopeuttamistoimien vahvuuksia ja heikkouksia sekä riskejä ja mahdollisuuksia.

Ilmaston riski- ja haavoittuvuusarvoinnin on otettava huomioon altistumis-, herkkyys- ja niihin liittyvät vaikutusmuuttujat (jotka lisäävät kaupungin haavoittuvuutta) sekä arvioida niiden sopeutumispotentiaalia tai sopeutumiskykyä (jotka vähentävät kaupungin haavoittuvuutta).

(Source: http://www.localmanagement.eu/index...)

Tällaisen analyysin toteuttamiseen vaadittavat tiedot tulevat kolmesta eri piiristä, jotka sisältävät:

 • Ilmaston ja biofyysisen tieteen - keskittyy ilmastonmuutoksen ilmentymiin ja vaikutuksiin
 • Tekninen piiri - keskittyy ’kovien’ järjestelmien toiminnallisuuteen ja haavoittuvuuteen
 • Sosiaalis-taloudellinen piiri - keskittyy ’pehmeisiin’ järjestelmiin ja erityisesti hallinto- ja johtamisjärjestelmään sekä sosiaalis-taloudellisiin järjestelmiin.

Tämä arviointi määrittelee jokaisen kaupungin järjestelmän haavoittuvuuden ja kaupunkia kokonaisuutena, ja toimii aloituspisteenä tehokkaita yhteisön sopeuttamistoimenpiteitä ilmastonmuutoksen vaikutuksille määritettäessä.

Lisätietoja: Kaupunkialueen sopeuttamistyökalun vaihe 2. ja Paikallisviranomaisten kapasiteetin kehittämispaketti, kappale “Climate Baseline Review”.

Kysymyksiä?

Kehitä toimintasuunnitelma

SECAP on strateginen ja toiminnallinen asiakirja, joka määrittelee kattavat puitteet vuoden 2030 tavoitteille. SECAP-nimessä oleva ’C’ viittaa ilmaston sopeutumistoimiin ja se lisättiin mukaan vuonna 2015. Lieventämisprosessi on identtinen SEAP:in kanssa, joka helpottaa sitoutumisen laajentamista vuoden 2030 tavoitteisiin. Voit edelleen käyttää olemassa olevia ohjeistuksia, jotka on saatavilla kaupunginjohtajien yleiskokouksen verkkosivuilta (TUKI > Kirjasto).

SECAP on yhdestä tai useammasta osasta koostuvat toimintasuunnitelma ja se perustuu päästöjen lähtötason inventaarioon (BEI) lievennyksen osalta ja riski- ja haavoittuvuuden arviointiin (RVA) sopeuttamisen osalta: se määrittää sekä lievennys että sopeutumistoimet. Allekirjoittajien on raportoitava SECAP-aloitteen toteuttamisesta joka kahden vuoden välein valvontaraportin avulla. Tässä kohdassa he voivat uudelleenkohdistaa prioriteettejään ja arvioida toimintasuunitelmaa tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Voit katsoa yleiskokouksen allekirjoittajien aiemmintoimittamia toimintasuunnitelmia verkkosivuston TIETOJA-osion Allekirjoittajat-sivulta. Löydät myös esimerkkejä onnistuneista ja toistettavista allekirjoittajien, koordinaattoreiden tai tukijoiden toteuttamista toimista - tutustu erinomaisuuden mittareiden verkkoluetteloon!

Kysymyksiä?

Vieraile "TUKI"-osion Usein Kysytyt Kysymykset -sivulla lisätietojen saamiseksi.

Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat