Illustration 1. LÉPÉS: A Polgármesterek Szövetségének aláírása

Az Alapkibocsátás készlet, a Kockázat- és veszélyeztetettség-értékelés, valamint az Akcióterv kidolgozása

  1. Legyen tisztában a hosszú távú stratégiájával
  2. Építsen a meglévő tevékenységekre
  3. Vonja be az állampolgárokat és a helyi érdekelt feleket
  4. Becsülje meg és ossza szét a szükséges anyagi erőforrásokat
  5. Állítson össze egy Alapkibocsátási készletet
  6. Állítson össze egy Kockázat és veszélyeztetettség-értékelést
  7. Alakítsa ki Akciótervét

Legyen tisztában a hosszú távú stratégiájával

A fenntartható energia jövőképe vezérelvként szolgál a Covenant aláírók számára. Egyesítő alkotóelemként szolgál, amelyre minden érintett fél hivatkozhat; a vezető politikusoktól kezdve a polgárokig és az érdekcsoportokig mindenkit magába foglal.

A jövőképnek összeegyeztethetőnek kell lennie a Polgármesterek Szövetségének kötelezettségvállalásaival, vagyis tartalmazniuk kell azt, hogy 2030-ra eléri a 40%-os CO2-kibocsátás csökkentési célt és növeli az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét. Arra biztatjuk, hogy igyekezzen még ennél is nagyratörőbb lenni!

A jó jövőkép reális, azonban néha új értékeket is tükröz, vagy áttör olyan régi korlátokat, amelyeknek már nincs valódi létjogosultsága. Leírja a város kívánt jövőjét, és képi megjelenítéseket is alkalmaz, hogy a polgárok és az érintett felek számára érthetőbb legyen. Elképzelése és célkitűzései legyenek mindig megfontoltak („SMART”), konkrétak (Specific), mérhetőek (Measurable), elérhetőek (Achievable), reálisak (Realistic) és időkorláthoz kötöttek (Time-bound)!

További információk: Akcióterv útmutató és A Városi Alkalmazkodást Támogató Eszköz 4.4. Lépése.

Építsen a meglévő tevékenységekre

Az önkormányzaton belül sok a párhuzamos tervezés és szabályzat, azonban a különböző osztályok között lehetőség van együttműködésre.

Meg kell határozni azokat a meglévő önkormányzati, regionális és nemzeti politikákat, terveket, eljárásokat és szabályokat, amelyek az önkormányzaton belül hatással lehetnek az energiával és klímával kapcsolatos ügyekre. Átolvashatja és összevetheti a meghatározott dokumentumokban található célkitűzéseket a fenntartható energiapolitika céljaival. Az érdekelt szereplőket és feleket összehívhatja a felismert lehetséges konfliktusok és összefüggések megbeszélése céljából.

További információk: Akcióterv útmutató és A Városi Alkalmazkodást Támogató Eszköz 4.3. Lépése.

Vonja be az állampolgárokat és a helyi érdekelt feleket

Az Alapkibocsátási készlet, a Kockázat- és veszélyeztetettség-értékelés, valamint a Klímaakcióterv kidolgozása jelentős erőforrásokat igényel. Az önkormányzatnál – különösen, ha kisméretű –, hiányozhat a célok eléréséhez szükséges emberi/pénzügyi kapacitás és szakmai tapasztalat. Ha azonban a regionális Covenant koordinátorok és támogatók segítséget nyújtanak, akkor az erőfeszítések megoszthatók, és egymás között szinergia jön létre. Kérheti a Covenant koordinátorokat és támogatókat, hogy adjanak energiával és klímaakciókkal kapcsolatos, mindenre kiterjedő tanácsokat, valamint nyújtsanak hasznos technikai segítséget az Akcióterv megtervezéséhez.

A Covenant koordinátorokkal és támogatókkal kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg a honlap „RÓLUNK” elnevezésű részét.

A lakosság bevonása szintén fontos a hozzáállás megváltozásának serkentéséhez. A Covenant aláírójaként vállalta, hogy a polgárokat mozgósítja és bevonja őket a teljes folyamatba. Az információs, kommunikációs, figyelemfelkeltő, ösztönzési és egyeztetési stratégiák a siker létfontosságú alkotóelemei!

További információk: Akcióterv útmutató és A Városi Alkalmazkodást Támogató Eszköz 1.6. Lépése.

Kérdése van?

Kattintson ide, ha látni szeretné, vannak-e Covenant koordinátorok vagy támogatók az Ön környékén.

Becsülje meg és ossza szét a szükséges anyagi erőforrásokat

Anyagi erőforrásokat kell találni a hosszú távú stratégia kialakítása és megvalósítása céljából, beleértve az önkormányzat költségvetésében lévő fő (újbóli) kihelyezéseket, a megfelelő időtartamot és a lehetséges külső finanszírozási forrásokat (pl. az európai, nemzeti, regionális finanszírozási rendszerek, energetikai szolgáltató vállalatok (ESCO), köz- és magánjellegű együttműködések (PPP) stb.)

További információk: Akcióterv útmutató and A Városi Alkalmazkodást Támogató Eszköz 4.2. Lépése.

Állítson össze egy Alapkibocsátási készletet

Az energiafogyasztás és CO2-kibocsátás helyi szinten sok tényezőtől függ: a gazdaság szerkezetétől, a gazdasági tevékenység szintjétől, a népességtől, a népsűrűségtől, az épületállomány tulajdonságaitól, a különböző közlekedési módok használatától és fejlettségi szintjétől, a polgárok hozzáállásától, az éghajlattól stb.

Néhány tényező rövidtávon befolyásolható (mint pl. a polgárok hozzáállása), míg a többire csak közép- vagy hosszú távon (az épületek energiateljesítménye) gyakorolhatunk hatást. Hasznos, ha tisztában vagyunk ezen paraméterek hatásával, időbeli változásukkal, és azonosíthatjuk azt, amelynek alapján az önkormányzat eljárhat (rövid-, közép- és hosszútávon). Az Alapkibocsátás készlet (BEI) számszerűsíti a Covenant aláírók területének energiafogyasztásából eredő CO2 (vagy CO2-ekvivalens) alapkibocsátás mennyiségét. Megnevezi a CO2-kibocsátás fő forrásait és azok megfelelő csökkentési lehetőségeit.

A BEI a csökkentésre irányuló intézkedéseket összefoglaló SECAP kidolgozásának kiindulópontja, mivel ismeretet nyújt a CO2-kibocsátást termelő ágazatok természetéről, és ezáltal segítséget nyújt a megfelelő intézkedések kiválasztásában További információkat és módszertani támogatást a SEAP útmutatók II. Részében talál.

Kérdése van?

További információért kérjük, forduljon a „TÁMOGATÁS” rész GYIK oldalához.

Állítson össze egy Kockázat és veszélyeztetettség-értékelést

A Klímaváltozási kockázat és veszélyeztetettség-értékelés a SECAP kidolgozásának alkalmazkodási részéhez szükséges, valamint bármilyen olyan kiindulási felülvizsgálathoz, amelyet a városok magukra vállalnak, hogy elkezdhessék a saját alkalmazkodási folyamataikat. A vizsgálat célja az, hogy szilárd alapot teremtsen az olyan prioritások és célkitűzések megállapításához, amelyeket egy város vagy régió fogalmaz meg a klímaváltozásra adott válaszaként. Felméri a jelenlegi éghajlati körülményeket és a várható változásokat, valamint segít kiértékelni a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és az ahhoz történő alkalmazkodásra irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos erősségeket és gyengeségeket, kockázatokat és lehetőségeket.

A Klímaváltozási kockázat és veszélyeztetettség-értékelésnek tekintetbe kell vennie a kitett (veszélyeztetett) változókat, ezek érzékenységét, és a kapcsolódó hatásokat (amelyek növelik a település sérülékenységét), valamint az alkalmazkodási potenciál vagy alkalmazkodási képesség értékelését (amelyek csökkentik a település sérülékenységét).

(Forrás: http://www.localmanagement.eu/index...)

Az ilyen elemzés elvégzéséhez szükséges információk három különböző területről származnak:

  • Éghajlati és biofizikai tudomány. Az éghajlatváltozás megjelenési formáira és hatásaira fókuszál
  • Műszaki terület. A ‘hard’ (materiális) rendszerek működőképességére és sérülékenységére fókuszál
  • Társadalmi-gazdasági terület. A ‘soft’ (nem-materiális) rendszerekre fókuszál, különösképpen a kormányzási és irányítási rendszerre, valamint a társadalmi-gazdasági rendszerekre.

Ez az értékelés meghatározza a település egyes rendszereinek és a település egészének a sérülékenységét és azon hatékony intézkedések kiindulópontjául szolgál, amelyek az önkormányzat klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodására vonatkoznak.

További információk: A Városi Alkalmazkodást Támogató Eszköz 2. Lépése és Képességfejlesztési csomag helyi önkormányzatok részére, „Alapállapot értékelés” fejezet.

Kérdése van?

Alakítsa ki Akciótervét

A SECAP stratégiai és operatív dokumentum, amely meghatározza a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A SECAP rövidítés „C” betűje a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodási intézkedésekre vonatkozik, amely 2015-ben került be kiegészítésként.

A csökkentés folyamata hasonló a SEAP-okban foglaltakéhoz, amely leegyszerűsíti a vállalás meghosszabbítását a 2030-as célkitűzések teljesítéséhez. A már meglévő útmutatók továbbra is használhatóak, és rendelkezésre állnak a Polgármesterek Szövetsége honlapján („TÁMOGATÁS” > „Könyvtár”).

A SECAP egy egy vagy több részből összeállított akcióterv, amely a csökkentést célzó „Alapkibocsátás készletre” (BEI) és az alkalmazkodásra irányuló „Kockázat és veszélyeztetettség-értékelésre” épül; a csökkentési és az alkalmazkodási intézkedéseket is egyaránt meghatározza. Az aláíróknak kétévente megvalósítási jelentést kell készíteniük a SECAP végrehajtásáról. Ilyenkor pontosíthatják a prioritásaikat és a célkitűzéseik elérésének biztosítása érdekében felülvizsgálhatják az akciótervüket. A Covenant aláírói által már benyújtott akcióterveket a honlap „RÓLUNK” fejezetében az „Aláírók” menüpont alatt tekintheti meg. Konkrét példákat is találhat az egyéb aláírók, koordinátorok vagy támogatók által megvalósított sikeres és megismételhető intézkedésekre – fedezze fel a Kiválósági referenciaértékekről (Benchmarks of Excellence) szóló online katalógusunkat!

Kérdése van?

További információért kérjük, forduljon a „TÁMOGATÁS” rész GYIK oldalához.

Twitter
Adatcsere
mobiltelefonon keresztül
Facebook
Támogassa a
Covenant honlapját
Newsletter
Feliratkozás a
havi hírlevélre
Rss feeds
Hírek olvasása
valós időben
Az Európai Bizottság Főigazgatóságának Az Európai Bizottság Főigazgatóságának. A Szövetség Irodája által koordinált weboldal.
Registration form | Hírek | Napirend | Oldaltérkép | RSS-súgó | Támogatóink | Jognyilatkozat